Familie-album

De nieuwe reeks FAMILIE-ALBUM begint met het verhaal van Joseph Bonné alias Pourtant uit Doornik, die uit het Oostenrijkse leger was gedeserteerd en zich in Sint-Odiliënberg had neergelaten.

Joseph Bonné, radmaker van beroep, woonde toen nog niet zolang in Berg. In november 1778 was hij getrouwd met Marie Reusen. Het jonge gezin telde nog maar een dochtertje toen Bonné voor zoveel tumult zorgde op het pleintje bij de dorpsput. Nog vier kinderen zouden volgen. Via de zoons Mathias en Frans verspreidde de naam Bonné zich uit over de dorpen en gehuchten in de Roerstreek. In dit artikel gaat het over de “stamvader” Joseph Bonné uit Doornik (B).

Joseph Bonné uit Doornik

  Vanaf haar vijfde groeide Katryn van Halbeck op in het klooster buiten Bree. Naderhand (1575) werd zij aldaar geprofest als lekenzuster. Maar het leven komt meestal anders dan men denkt.

Katryen van Halbeck uit Echt

"Die frauw in Die Kirch", herbergierster, brouwerse, weduwe en moeder van vier kinderen, maar bovenal een zakenvrouw in het Roermondse stadsleven van rond 1600, toen een vrouw haar zaken alleen kon regelen middels een manspersoon als haar momber. Een sterke vrouw, ook wat haar leeftijd betreft. Tot op haar oude dag bleef zij de familiezaken bestieren.

Henrickske van der Velde

 

Over het onzalige huwelijksleven van Maria Cornelia Lucy (1761-1813), de "weduwe Van den Broeck" te Maastricht, en over haar verblijf op de pastorie te Vlodrop met haar drie kinderen, is al eerder een artikel verschenen in Roerstreek 2007. Hier is de weduwe op herhaling.

De "weduwe" Van den Broeck

 

De originele versie van de genealogie Reinboom in de Roerstreek. Met enkele aanvullingen en verbeteringen. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het jaarboek nr. 34 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek. Mocht je elders op het internet overeenkomstige fragmenten uit tekst tegenkomen, dan weet je nu waar de betreffende "auteur" zijn informatie vandaan heeft gehaald.

Wilken ayn gen rinboum

Zijn schilderijen hangen verspreid over meerdere musea en privé-verzamelingen. Over hemzelf is weinig bekend. Er zijn geen verslagen van zijn verblijf in de diverse kunstcentra en een lijst van opdrachtgevers heeft hij niet nagelaten. Niets over zijn leermeesters die hem geïnspireerd hebben en hem de kneepjes van het vak hebben geleerd. Toch is er wel wat meer te zeggen over de Roermondse kunstschilder Christoffel Puytlinck . Zijn afkomst en zijn huwelijken, het ouderlijk huis waar hij gewoond heeft, de verwantschap met "neef" Jan Frans Douven, die bij hem in de leer is geweest, en zijn juiste sterfdatum.

Christoffel Puytlinck kunstschilder