HERTEN


Laatst bijgewerkt: 12-12-2013 © Jan Ruiten

Frederick Scholtissen (ca. 1550-1632) kan met afstand de oudst met naam bekende molenaar van Merum genoemd worden. In 1582 sloot hij het pachtcontract met de rentmeester van het ambt Montfort om op de molen te Echt te gaan werken. Jaren later is hij weer terug op zijn oude stek. Dan koopt hij een huis in de stad. (Meer weten? Klik op de link hiernaast.)

Andreas Godefridi was pastoor te Herten van ca. 1654 tot zijn overlijden in 1677 als opvolger van Godefridus Reutsen. Tot nog toe was dit het enige wat van hem bekend was. Nu weten we iets meer over zijn afkomst en zijn naaste familie. Over zijn pastoraat zijn we verder nog niet ingelicht. (Meer weten? Klik op de link hiernaast.)
De Oudenborg te Merum komt uitgebreid voor in het Register van Erfpachten van de Vrijheerlijkheid Daelenbroek. Nicolaes Spee verwierf in 1582 meer dan 100 morgen land en weide in de dingbank van Herten, Merum en Ool en voegde daaraan de Borgh-Camp te Merum toe. Ruim driekwart eeuw later werd het goed opgesplitst en sprak men lange tijd van de twee Borg-hoffen. (Meer weten? Klik op de link hiernaast.)
Op zoek naar de abdissenhof te Herten. De Munsterabdij te Roermond bezat al sinds onheuglijke tijden zowel binnen als buiten het stadsgebied meerdere pachtboerderijen voor het onderhoud van de kloosterlingen. Het waren zonder uitzondering grote pachthoeven met een bovengemiddeld grondbezit. De namen van deze boerderijen zijn nu nog steeds bekend, ook buiten de gemeentegrenzen. Een uitzondering hierop is de abdissenhof te Herten. Nog voor de gemeente middels het kadaster in kaart werd gebracht, was de boerderij al lang verdwenen en de grond onder meerdere personen opgedeeld. De vergetelheid werd in gang gezet. (Meer weten? Klik op de link hiernaast.)
De Nieuwenhof te Merum. Middels het huwelijk van Magnee de Horn met juffrouw Petit is een groot deel van het familie-archief Petit opgenomen in de bescheiden van de familie Magnee. In verschillende stukken is sprake van de hof te Merum. Het blijkt dat de familie al in de eerste helft van de 18e eeuw twee pachthoeven te Merum bezat. Nog voor een der Borg-hoven middels erfenis in 1732 aan de gebroeders Petit toeviel, bezat de middelste van de drie broers al een pachthof te Merum, die hij na een fikse brand nieuw liet opbouwen. Mogelijk dat daarmee de naam Nieuwenhof aan de boerderij werd gegeven, of als tegenhanger van de Oudenborg niet ver daarvandaan. Nu is dat Rijwielservice Teuwen en café-zaal De Schuur aan de Hoofdstraat te Merum. (Meer weten? Klik op de link hiernaast.)
Bedevaart. Vanuit Limburg gingen er in de vorige eeuw meerdere bedevaarten naar Lourdes. Zieken, begeleiders en overige gelovigen. Het reizen was toen nog een hele gebeurtenis, een levenservaring. Deze reizen werden mede-georganiseerd door het bisdom Roermond. De link hiernaast geeft een indruk van het massale gezelschap, waarschijnlijk in 1957. Vooraan op de eerste rij staan o.a. pastoor P. Geraets en mgr. Lemmens. Mocht iemand andere personen herkennen, dan graag doorsturen naar het mailadres van deze site (zie startpagina). Ook andere gegevens betreffende deze reis zijn welkom. Wie weet, zit er nog een heel verhaal aan vast, dan is deze groepsfoto de uitnodiging hiertoe. (Buiten deze groepsfoto is er nog geen aparte tekstpagina aan de foto verbonden.) Met dank aan Mevr. J. Nollen-Dijcks.
Het archief van de vrijheerlijkheid Daelenbroeck is onlangs opgesplitst. De stukken m.b.t. Herten en Maasniel, nu gemeente Roermond, zijn overgebracht naar Roermond, en de stukken van de vrijheer zijn in Maastricht gebleven.