Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Heyn Renboom, schepen <1588-1615

Meer over Heindrick Reynboom, zoon van Wilcken, zie Jan Ruiten, Wilken ayn gen Rinboum in Roerstreek 2002 blz. 161 e.v., een uitgave van de Heemkunde-vereniging Roerstreek.

Hendrick woonde aan de rand van het dorp, waar de reinboom stond. Het huis ging naderhand over op zijn schoonzoon Simon Brentgens, eveneens schepen te Sint-Odiliënberg.

In december 1602 kocht Hendrick aen den Rinboem en zijn eerste vrouw Thrincken Beusers de aanbouw van een huis in de Hamstraat in Roermond. De verkoper zou deze zogenaamde ‘afbehang’ aan de zijkant van het huis met deuren en ramen voorzien en aldus voor bewoning geschikt maken. De koop werd gesloten voor 160 gulden voor de duur van zes jaar.

Thrincken moet nog binnen een jaar gestorven zijn. In 1604 blijkt Hendrick te zijn hertrouwd met Lisken van Poll uit Linne. (Gemeentearchief Roermond: Hoofdgerecht inv. nr. 312, dd. 16-12-1602.)

Uit dit tweede huwelijk zijn drie kinderen bekend, de dochters Mercken (x Simon Brentgens) en Thrincken (x Willem Janssen) en zoon Willem Rijnbooms.


Thiss Keupers van Biesel, schepen 1622-1628

Lisken van Pol, weduwe van Heynrich Renbaum, hertrouwde met Thiss Keupers van Beesel. Thissen werd vanaf 1622 genoemd als schepen. In 1621 kwam Thijs met Arnoldt in gen Dael overeen, om een oudere lening ten tijde van Hendrick gemaakt, onder nieuwe voorwaarden voort te zetten. Arnoldt had van schepen Reinboom een paard gekocht tegen 32 daalders. In plaats van het geld te betalen, gaf Arnoldt een stuk land in pandschap tot de aflossing toe. Het gebruik van het land bleek echter meer dan de gebruikelijke rente. Beide partijen besloten, dat Arnolt nog maar 22 i.p.v. de 32 daalders hoefde af te lossen.


Simon Brentgens, schepen 1636-1672+

Mercken Renbaums, dochter van schepen Heinrich z. trouwde op Meidag 1629 met Simon Paulsen. Daarna wordt deze alleen nog Simon Brentgens genoemd. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen bekend, althans volgens de doopboeken, met name Thiske en Johanna. Eind januari 1640 hertrouwde Simon met Catharina van Wildenrath. Uit dit huwelijk is zoon Johan bekend.

Het land uit erfenis van schepen Renbaum had hij gedeeld met zijn schoonbroer, o.a. aan Hoosden en het Zittard. Willem Renbaum verkocht zijn aandeel in de erfenis weer door omdat hij zich voorlopig (als pachter) in Montfort vestigde.

Schepen Brentgens woonde in zijn huis onder in het dorp aan het kerkplein. Het huis stond toen nog op naam van (zijn schoonvader) Aret van Wildenrath. Na diens overlijden kwam het huis toe aan Simons Trijn, de weduwe Brentjes dus. Dichtbij was het veer over de Roer gelegen.

Uit de gemeenterekeningen blijkt dat Simon in 1644 als gijzelaar in Maastricht gevangen heeft gezeten. Waarschijnlijk wegens achterstallige betalingen van oorlogsschattingen van het kerspel.