Kaart Jongenhof ca.1730

0
0
morgen-vierdel-roeden

57-2-31
2-1-10
13-0-12
13-3-17

2-0-13
2-0-15
4-0-8
1-3-0
6-2-13
1-2-7
1-1-0
3-3-22
9-0-0

2-3-7

3-3-18
2-1-0
20-1-27
4-0-8
0-1-8
3-2-2

Beschrijvinge der landerijen en weijden van JongenHoff
volgens de metinge ende boenderboeck van Sint Odilienbergh.

1. een stuck landts int Vrijveldt
2. een stuck landts int Vrijveldt
3. een stuck landts int Vrijveldt
4. eene koijeweijde int Vrijvelt,
nu verandert in plantasien
5. een stuck landts int Steckveldt
6. een stuck landts int Steckveld
7. een stuck landts omtrent den Tintelberg
8. een stuck landts int Leropperveldt
9. een stuck landts int Leropperveldt
10. een stuck landts int Leropperveldt
11. een stuck landts int Leropperveldt
12. een stuck landts int Leropperveldt
13. een stuck landts int Leropperveldt
14. een stuck landts int Leropperveldt
15. een stuck landts int Leropperveldt
16. een stuck heijde int Leropperveldt
17. eene koijeweijde neffens de Roer
18. eenen bembt nu landt aan de Roer
19. een stuckxken achter de koijeweijde
20. eenen bembt in de Tilter Ohe als boven
(staat niet op de kaart, maar is elders gelegen)
De maten zijn in morgen, vierdel en roeden. 3 morgen is 1 bunder is ca. 1 hectare. 1 morgen telt 4 vierdel, ofwel 150 roeden.


Het deel van het Steckveldt behorende bij bovenstaande kaart, met de nummers 5 en 6. Daarboven loopt de Gulickerweg, komende van Roermond door de hei naar Sint-Odilienberg. De letters B en L geven aan de galg van resp. Berg en Linne.

Beschrijving van de Jongenhof anno 1662:

De grootte en toestand van de Hof van Lerop, nu de erfgenamen Puytlinck.
A. huis ende hof.
B. de visserije in de Roer, genoemd de Blancksteijll, vanaf Bree's erf aan beide zijden stroomopwaarts tot aan de Rode Graaf, vervolgens alleen aan Gelderse zijde tot halverwege de bedding tot aan de Woeste Schuur.
C. een stuk van 30 morgen, het voorhoofd op de weg van Roermond (= Leropperweg), enerzijds het erf van jonker Spee van gen Ohe. Hiervan heeft de heerschap de tiende van tien morgen en van nog eens 10 morgen deelt hij met Zijne Hoochweerdichste, de bisschop van Roermond.
D. 7 morgen achter de boomgaard, met een hoofd op de Roer, en het ander op erf van jonker Wassenberg. Hiervan geniet de heerschap de tiende.
E. 1 morgen aan het Waebroeck (te Roer) tussen land van jonker Wassenberg.
F. 10 morgen gelegen aan de kant van Lerop en t.a.z. de weg van Roermond (= Leropperweg).
G. 10 morgen gelegen aan de weg van Roermond (= Leropperweg) , met een zijde schietende op de limiet-heggen.
H. 5 morgen aan de andere kant van de scheidings-hegge met een hoofd op land van jonker Spee en t.a.z. land van Derick van Tricht.
I. 2 morgen aan de andere kant van de weg van Roermond (= Leropperweg) met een hoofd op het Mofferkempke en het ander hoofd op land van Aret Schoncken. (Alle voorgaande stukken samen - behalve het perceel te Roer- hierboven op de kaart onder nr. 1.)
J. 2 morgen land midden in Het Veld, aan een zijde naast land van jonker Spee en t.a.z. Michiel in gen Es, schoenmaker te Roermond, met beide kopzijden tegen land van de weduwe van secretaris Bosman zaliger. (Op de kaart hierboven: nr. 2.)
K. 12 morgen land aan Leropper veestraet, met een ander zijde langs de weg en een hoofd op de Guylicker baent, t.a.z. secr. Bosman zaliger en Derick Nijssen. (Op de kaart hierboven: nr. 3.)
L. 8 morgen land op het ander veld aan de Leropperstraat, met een voorhoofd op de Ooverenwegh, en t.a.z. tussen commandeurs land.
M. een klein bunder land an de Groenstraat op het Overenveld met beide hoofden op land van commandeur Schenck (van Overen), en met een zijde Luytens partij.
N. 1 bunder op den Eemdselbergh, mit een zijde de hof van 't Steijnenhuijs, en met een hoofd op de straat, t.a.z. land van secr. Bosman zlgr.
O. 1 morgen in het Leropperveld, genoemd het Bijlken, tussen de weg en land van Guert Vossen. (Op de kaart hierboven: nr. 11: in de vorm van een bijl.)
P. 1 morgen land aan de andere kant van de weg, tussen land van Giel Ronckers en van Elske van Wessem.
Q. 2 bunder land in het Leropperveld aan de weg, naast land van Elsken van Wessem en van Steijnenhoff.
R. 1 morgen in het Leropperveld met een hoofd op de Leropper Veestraat, tussen land van Steijnenhoff en van Tonis Caris. (Op de kaart hierboven: nr. 8.)
S. 1 bunder op den Tintenbergh tussen land van Elsken van Wessem en van dhr. van der Straeten zaliger, met een hoofd op land van Tonis Caris en t.a.z. de heide. (Op de kaart hierboven: nr. 7.)
T. 1 bunder op het Steckveldt tussen land van Giel Ronckers en van Jan van Melick, met een hoofd op Willem Sijben van Ool en t.a.z. dhr. van der Straeten zlgr.
U. 2 morgen land op het Steckveldt, in elkaar schietend met een hoofd en een zijde dhr. Brandijn, het ander hoofd op de weg en de andere zijde langs juffrouw Spee erf. (Op de kaart hierboven: nr. 5.)
V. 1 morgen op het Steckveldt met een hoofd op de weg en t.a.z. land van Steijnenhoff, naast jonker Wassenbergh en t.a.z. aan de Bressenbergh. (Op de kaart hierboven: nr. 6.)
W. 7 morgen hooibaand in de Leropperbaent, met een zijde langs de Roer en met een hoofd op de baand van de commandeur van Oovere, t.a.z. Servaes Ketelbeuter.
X. een beentien van 2 morgen aan de Eckerslaegh, langs de Roer en t.a.z. de baand van burgemr. Spee zlgr.
Y. een hooibaand van 2 bunder in de Leropper beenden, naast de wei van Steijnenhoff, met een hoofd op borgemr. Spee zlgr. en het ander op de kamp van Steijnenhoff.
Z. 6 morgen land tussen Lerop en Overen, tussen land van Wijnandt van Kerckhoven en de weg, met een hoofd
op de Berger hei.
AA. Verder hoort hiertoe de laatbank van de Hof van Lerop met alzijn gerechtigheden.
BB. de Peertsbaent, groot 7 morgen, langs de Roer en t.a.z. land van Vaes Ketelbeuters erfgenamen, en met een hoofd op land van commandeur Schenck (= Overen).
De voogden van de weeskinderen van jonker Herman Gerardt van Beugel zlgr. weten niet welke percelen parceelen van de Hof van lerop leenroerig of allodiaal goed zijn. Derhalve geven zij de totale opsomming van de erven en landerijen, die tegenwoordig onder de Hof van Lerop vallen, met voorbehoud, dat de kinderen om hierop naderhand terug te komen om aan te tonen welke allodiale stukken in het verleden aan de Hof zijn toegevoegd.
Orkondt dit onderteijkent den 7 Augusti 1662, Guil: de Borman toe Grathem, Gerardt van Zouteland.
(RHCL te Maastricht 01.004: archief Hof van gelder te Roermond, inv.nr. 1131, folio 13.)