Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Johan van Wevelickhoven, schepen <1588-1593

Johan van Wevelickhoven, de bakker, woonde met vrouw en kinderen in de stad. Zijn huis stond naast het kerkhof van de minderbroeders. Uit zijn huwelijk met Jenne was zoon Nelis geboren. Uit zijn huwelijk met Naele hield hij twee dochters over, Nees, getrouwd met Dirck Theunissen van der Heijden, en Giertge.

Johan der Becker had o.a. grond te Roer en in Lerop. In 1593 kon hij een erfcijns van zes hoender op zijn land afkopen van jonker Willem van Baerle c.s. (Archief schepenbank Sint-Odiliënberg, inv. nr. 15)


Na het overlijden van zijn vader verkocht Nelis Janszoon zijn aandeel in het huis aan zijn halfzussen.