Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Hendrick Timmermans, schepen 1677-1684/85

Het huis van schepen Timmermans onder in het dorp aan het kerkplein (op de plek van het latere raadhuis) was afkomstig van zijn schoonouders. Stoffer Winairtz en vrouw Agnes hadden de boerderij in mei 1637 voor 200 gulden verworven, inclusief een morgen akkerland. Waarschijnlijk hield het echtpaar bij leven ook herberg aan huis. In 1659 was een garnizoen uit Gulick aan de Roer neergestreken. De luitenant logeerde met twee knechten in de herberg van Agnes Linnerts.

Hun dochter Marie (1638-1666) trouwde in mei 1659 met Hencke Timmermans. Geregeld kwamen de schepenen in hun huis in vergadering bijeen. Een eigen gerichtshuis kende de gemeente toen nog niet. Naderhand verkoos het gericht het huis van de weduwe Knops op de Heuvel.

Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Hencke in september 1666 met Margriet Daemen uit Montfort. Van de zes kinderen uit eerste huwelijk bleef hem alleen dochter Agnes. Uit dit tweede huwelijk werden eveneens zes kinderen geboren.

Hencke overleefde ook zijn tweede vrouw en in januari 1682 hertrouwde hij met Neulke Herstraeten uit Kirchoven. Nog drie kinderen zouden volgen.

Hendrick heeft ook zijn eigen bier gebrouwen. Naast de herberg stond het brouwhuis met de brouwketel en de overige spullen tot bereiding van het gerstenat. Daarnaast bleek hij ook nog tijd te hebben voor de akkerwinning van het land van burgemeester Moeits van Venlo. Toen hij de pacht niet meer kon opbrengen, werd Hencke voor het gerecht gedaagd. Het waren niet de enige schulden die hij nog betalen moest.

Bij de herstelwerkzaamheden aan de kerk, die toen grotendeels nieuw opgetrokken werd, werd het bier betrokken van de dichtstbijzijnde herberg, en dat was bij Timmermans. Hencke stierf in september 1692. De erfdeling tussen de weduwe en de kinderen heeft het gericht nog een tijdlang bezig gehouden.

(Zie: Jan Ruiten 'Hencke Timmermans, een dorpsschets uit de 17e eeuw in Roerstreek 2003, blz. 107 e.v.)