Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Dries Lemmens tot Lierop, schepen 1608-1624

Soms kunnen alias-namen extra informatie geven over een persoon en een aanwijzing zijn naar verdere verwantschap. Zulke dubbele namen kunnen ook voor verwarring zorgen. Dries Lemmens blijkt uiteindelijk niet identiek te zijn aan Dries Lemmens alias Keupers. Dries Lemmens heeft mogelijk in Lerop gewoond, terwijl Dries Keupers gegoed was in het Reutje. Zij waren geen schepenbroeders die tegelijk zitting hadden in het gericht van Berg, maar de een volgde de ander op.

Dries Lemmens komt in de stukken na 1624 alleen middels verwijzing naar oudere data voor. In april 1628 wordt zijn overlijden nog eens bevestigd, wanneer getuigen verklaren dat ze erbij geweest zijn toen Dries Lemmens z. op zijn ziekbed de verkoop van een stuk land bevestigde. Vanaf 1624 is er alleen sprake van schepen Dries Keupers.

Hoewel het ondertussen enkele decennia geleden was, dat de schepenbank werd onderwezen hoe om te gaan met het vastleggen van overdrachten, kwam het nog geregeld voor, dat men een beroep moest doen op oude getuigen. Waarschijnlijk ontbrak de lantschriever van het ambt Montfort geregeld, omdat hij in meerdere plaatsen in functie was.

Dries Lemmens moet al op leeftijd geweest zijn toen hij plaats nam in de schepenbank van Berg. In 1615 was hij weduwnaar van Treijn Ummelkens, die bij haar overlijden goederen (te Lerop) naliet aan haar kleinkinderen. De vrouw moet redelijk bemiddeld geweest zijn. Dries behield als weduwnaar in elk geval het vruchtgebruik van die goederen.

Trijn was de grootmoeder van Ummel Caris, die bij voornoemde erfdeling 12 lentes telde. Ummel trouwde in tweede huwelijk met Dirck Clout. (Zie aldaar.)

Dries Keupers, schepen 1624-1635

In 1617 verkochten Dries Lemmens alias Keupers en vrouw Alberta een huisplaats of boomgaard in het Reutje (aan de Aerwinkelsweg), met beide hoofden op het broek en de straat uitkomende.

Dat Dries Keupers bij deze verkoop ook met de alias Lemmens staat genoteerd, mag erop duiden, dat hij een zoon was van Lambert Cuijpers. Als zodanig komen zij in aanmerking als ouders van Lambert Cuijpers die in januari 1634 trouwde met Ida Wolters, sinds kort (de gelukkige) ouders van de kleine Jacob.