Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Arnolt van Kirckhoven, schepen 1622+

Ercken van Kyrckhoven werd in 1589 genoemd als broer van Vaes en Jan van Kyrckhoven, alias Vaessen. De weduwe van zijn broer Vaes verkocht toen 2 morgen heide aan Hooster Heggen gelegen en voorheen door Vaes uit gemeentegrond gekocht. (Ongeveer ter plekke waar nu de kassen van het tuindersbedrijf staan.)

Aret was getrouwd met Naelken, dochter van Nijs van Haeren. In april 1623 blijkt Naelke te zijn hertrouwd met Gerardt Boden. Op verzoek van de pastoor, getuigde de weduwe, dat de 28 daalders die de pastoor van haar vorige man Ercken Vaessen van Kerckhoven had geleend met de hoppenhof als onderpand, ondertussen aan haar had afgelost.
Tenslotte in 1627 is er sprake van een stuk land aan de Posterdweg, dat na overlijden van Naelken zou overgaan naar de familie van haar overleden man, "ahn Ercken Vaessen parthijen vallen sal". Hieruit moeten we afleiden, dat Ercken zonder lijfserven gestorven is. (RHCL te Maastricht: Inventaris Schepenbank van Sint-Odiliënberg, inv. nr. 15: overdrachten.)