Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Dirck Heijligers, schepen 1753-1797

De langst zittende schepen in de dingbank van Sint-Odiliënberg was ongetwijfeld Dirck Heijligers, radmaker en timmerman. Door de komst van de Fransen werd de schepenbank voorgoed opgeheven en tot een gemeente (commune) omgevormd. Maar ook in die tijd wist Heijligers zijn invloed in het reilen en zeilen in de gemeente te behouden. Zijn welstand was tot een hoogtepunt gekomen, waar zijn nakomelingen nog generaties op konden voortbouwen.

Schepen Dirck Heijligers (1723-1807) was een begenadigd man, die zijn kwaliteiten op vele terreinen wist aan te wenden. Dat viel niet bij alle inwoners in goede aarde.

Na het overlijden van zijn vader Jan Heiligers (1674-1743) zette hij de werkplaats voort samen met zijn jongere broer Jan (1726-1777), die ongehuwd is gebleven. Hun moeder Elisabeth Janssen (ca.1688-1758) was een dochter van Dirck Janssen en Lucia Maessen, pachters op Keizershof te Lerop.

Dirck was in september 1747 getrouwd met Agnes Stams (1719-1800), jongedochter uit het kinderrijke gezin van Peter Stams en Joanna Wevers te Linne.

Al in 1704 kocht zijn vader, in eerste huwelijk met Catharina Cloudt, huis en hof op de Heuvel, afkomstig uit een groter geheel, door zijn voorganger Eub Tegels uit Karken aangekocht. In 1738 werd het huis uitgebreid met de aankoop van een ander deel uit dit groter geheel, afkomstig van Jacob Jeucken.

In september 1748 waren het de gebroeders Dirck en Jan Heijligers die met een nieuwe aankoop de huisplaats ernaast overnamen. Met uitzondering van het hoekhuis, wist Heijligers zodoende de oorspronkelijke huisplaats van de familie van Baerle weer samen te voegen.

Voor en na werd land gekocht om schulden te vereffenen. Ook werden nieuwe leningen uitgegeven. De zaken gingen goed. De grootste aankoop was in november 1775 van de erven Schlicher, ruim 20 grotere en kleinere percelen land, waarvan het merendeel oorspronkelijk afkomstig was van het goed Groot Hoosden, voor de lieve som van 2300 pattacons, ad 80 stuivers! (De pattacon was toen gelijk aan 4 gulden.)

Zonder Heijligers gebeurde er niets in het plaatsje aan de Roer. Zijn invloed reikte hier en daar tot over de gemeentegrens. De werkplaats van Dirck en zijn broer Jan stond midden van het dorp op de Heuvel. Op de Sint-Petrusberg stond de parochiekerk waar de pastoor het voor het zeggen had. Op de andere hoogte, de Heuvel, stonden de herbergen van de plaatselijke notabelen. Het Wit Paard van de familie Fijten, die ondertussen aan invloed had ingeboet. Het huis van de erven Evers-op-de-Heuvel, die de raadskamer aan buurman, schepen Anthon van den Borg in De Swaen had moeten overlaten.

Aan de andere kant van de dorpsput stond het huis van Heijligers, voor en na verworven uit oud-familiebezit. Men kan niet ontkennen, dat Dirck Heijligers een ongekend ijverig en veelzijdig man is geweest. Niet alleen was hij als schepen actief, maar vele jaren achter elkaar (1768-1793) werd hem ook de functie van schat-inner gegund. Openbare aanbestedingen wist hij naar zich toe te trekken, zodat zijn bedrijf niet om werkzaamheden verlegen zat. Hij had daarbij ook meerdere personen in dienst om de vele opdrachten te kunnen uitvoeren.

> Over Dirck Heijligers volgt binnenkort een uitgebreide pagina in de serie Familie-album.