Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Fijt Fijten, schepen 1606-1615

Over de smid, brouwer, herbergier, landbouwer en naderhand ook schepen Fijt Fijten (ca. 1650-1731) en zijn nakomelingen is al een artikel verschenen in de reeks jaarboeken van de Heemkundevereniging Roerstreek. Vitus Viten kwam met vrouw en twee kinderen omstreeks 1680 in het dorp wonen. Aanvankelijk nog als huurder in de huidige Hoofdstraat. In 1688 kocht Vitus het halve huis van de weduwe Beurskens. Naderhand koch hij de huisplaats op de heuvel aan de Kruisstraat. Al snel groeide zijn herberg uit tot het centrum van de Berger politiek uit die dagen. Er waren meer herbergen in het dorp, maar uit de gemeenterekeningen blijkt, dat de schepenen de voorkeur gaven aan 'Het Wit Paard".

Uit de rekeningen die Vitus inleverde, blijkt dat de smid een taal bezigde met nog veel Duitse woorden. Vitus Viten was in februari 1677 te Erkelenz getrouwd met Gertrudis Ruthen (ca. 1655-1721). Twee maanden later werd daar hun dochtertje Mechtildis gedoopt. Waarschijnlijk is het meisje jong gestorven. Nog twee kinderen werden geboren, Agnes en Jan. Het eerstvolgende kind dat in Sint-Odiliënberg werd geboren, werd in december 1683 doop gehouden.

Over de verdere afkomst van Vitus Fijten is niets met zekerheid bekend. Uitgaande van de namen Jan en Agnes, genoemd naar de ouders van vaderskant (Mechteld, de oudste dochter, van moederskant) komt een echtpaar in beeld, dat al eerder in de buurt is geweest.

In maart 1652 koopt het echtpaar Martens in Roermond het resterende deel van een huis, waarvan zij al de wederhelft bezitten. De verkopende partij bestaat uit vier erfgenamen. Peter Camps, pachter op Muggenbroek, en Jan Fijten uit Kirchoven, beiden met de vrouw, en verder Tilman van der Velde en Peter van Vorselen, elk voor zich. Jan Fijten uit Kirchoven was getrouwd met Neesken (= Agnes) Printhagen.

Laatst genoemd echtpaar staat voorlopig op nummer 1 genoteerd als mogelijke ouders van Vitus Fijten, schepen te Sint-Odiliënberg. Zoon Jan trouwde in september 1706 met Anna Geurts. Bij nadere bestudering van de notitie in het kerkregister blijkt dat beiden trouwden in (alweer) Kirchhoven. Toen Anna jaren later een getuigen-verklaring ondertekende, schreef zij haar naam als Anna Görts. Zij is dus niet identiek aan Joanna Geurdts, geboortig (1681) van Lerop!

(Zie: Jan Ruiten 'Het Wit Paard' en andere herbergen in Sint-Odilienberg in Roerstreek 2005, blz. 151 e.v.)