Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Goerdt van Biesel, schepen 1624-1627

In 1607 werd de halfwin van de hof Klein Hoosden afgesloten tussen de eigenaresse Anna van Baerle enerzijds en het pachtersechtpaar Tis van Overkruchten en vrouw anderzijds voor de duur van 12 jaar. De overeenkomst moet halverwege zijn opgezegd, want in oktober 1612 werd een nieuw contract gesloten met Gurdt Engelmans en vrouw Mercken.

Mercken had uit eerder huwelijk met Meuwiss Bossenbeck van Karken op Hoosden drie kinderen. Het echtpaar blijkt gegoed te zijn in het Reutje waar zij enkele akkers hadden. Goerdt Engelmans en vrouw Mercken kochten in 1614 een half bunder land in het Reutje om het meteen weer door te verkopen.

Evenals zijn voorganger stond Goerdt onder verschillende namen bekend. In de akten begon het met Goerdt op Hoesten, dan Goerdt Engelmans of Engels, maar ook werd hij genoemd naar zijn afkomst Goerdt van Biesell (Beesel).

Kort voor oktober 1627 is Goerdt Engelmans overleden. Zijn weduwe Mercken Simons doet dan afstand van een stuk land ten gunste van haar kinderen Heinrich, Driess en Geerdtgen.

De pacht op Klein Hoosden werd door Hendrick Bossenbeck overgenomen. In 1627 is Anna van Baerle peettante bij de doop van Hendrick jr. De pacht duurde zeker tot 1632.

1629 Hendrick van Bossenbeck, halfman op Klein Hoosden, en vrouw Geerdte met zijn moeder Mercken, broer Driessen zus Geerdtgen