Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Anthoin van der Borgh, schepen 1764-1782+

Tunnis vander Borgh komt uit een smedenfamilie. Als smidsknecht is hij in Sint-Odiliënberg terechtgekomen. Aanvankelijk woonde hij als huurder aan de Veestraat met vrouw, twee knechten en een meid. Kort daarop kwam een huis op de Heuvel vrij. In vroeger jaren was dat de herberg van Neesken Peijs. Haar dochter Aldegonda was in april 1746 gestorven. Kort daarop hertrouwde haar tweede man met Marie Janssen en trok bij haar in huis.

Tunnis begon hier zijn eigen smidse. Hij was een hard werker en nam zoveel mogelijk opdrachten aan. Tien jaar later opende hij zijn herberg ‘In de Swaen’. In 1763 begon hij zijn eigen bier te brouwen. Dat was midden in het dorp, naast herberg en brouwerij ‘Op de Heuvel’ en ‘Het Wit Paard’ aan de overkant. Op de hoek daartegenover nog de schenkerij en het winkeltje van Schreurs. Onder in het dorp lag de herberg ‘In de drie Kroonen’.

Bij de smid kon men nu ook terecht voor bier en sterke drank, wacholter jenever. Maar in hoofdzaak bleef Teunis smid van zijn stiel. Geregeld werkte hij in opdracht van de gemeente. Dat begon in 1746 al met het maken van nieuwe stovenpijpen voor de school.

Ruim tien jaar later heeft hij ‘tot gerief van de schoole geleverd eenen nuwen Culschen stooven ooven met een cruck ofte crompipe, met eene sluttel in de pipe ende een duerken gemaeckt’. Kosten 4 pattacons, 4 schellingen en 4 stuivers, dat was omgerekend 12 gulden!

Na zijn overlijden werd de schepenstoel niet aan zijn zoon Hendrick maar aan diens zwager Mathias Haenraets gegund.