Het landgoed Overen

Laatst gewijzigd: 11-01-2013 © Jan Ruiten

HET HUIS OVEREN

Het heemkunde-museum te Sint Odilienberg bezit in haar uitgebreide collectie een tot nog toe onbekende kaart van het landgoed Overen van omstreeks 1800. De kaart is een met de hand ingekleurde foto-kopie van een origineel en bevindt zich in de ladenkast op de zolder van het museum. Voor het leesgemak is de bijbehorende tekst hieronder uitgetypt. In zwart schrift de grond die de eigenaars onder eigen beheer hielden. In bruin schrift de grond die verpacht werd. Ook toen al werden enkele percelen aan derden afzonderlijk verpacht. Middels de link onderaan deze pagina krijgt men de ingekleurde kaart in z'n geheel in beeld. (Met dank aan Jo Smeets, Posterholt, voormalig beheerder.)

Het Huis Overen met zijne aangehoorige akkerlanden, gras ende houdgewassen onder de gemeente van Berg geleegen.
De nummers corresponderen met de kaart onderaan. De maten zijn in morgen en roeden. De nummers in zwart zijn in eigen gebruik en in bruin de verpachte percelen en gebouwen. Links grenst het landgoed aan de landerijen van Hoosden, bovenaan de Berger-hei en rechts het Leropperveld. Onderaan stroomt de Roer, die de gemeente scheidt van het Gulickse Melick. De kaart stamt uit omstreeks 1800.

1 Elsenbroek, houtgewas ...... 27-0.
2. de Pas beemd ...... 0-143
3. de Grote beemd ...... 3-0
4. beemd De 6 Morgen ..... 6-2
5. elsenhout ...... 4-0
6. gras-beemd ...... 2-75
7. gras-beemd ...... 2-75
8. gras-beemd ...... 3-0
9. kalver beemd ...... 0-118
10. grasgewas, genoemd 1e beemd ...... 3-112
11. grasgewas, genoemd 2e beemd ...... 2-0
12. grasgewas, genoemd 3e beemd ...... 2-10
13. grasgewas, den hoefslag ...... 2-46
14. grasgewas de Broekbeemd ...... 7-8

15. eikenplantsoen De Struyk ...... 6-40
16. Haftenhof ...... 0-32
17. nieuwe kwekerije ...... 0-108
18. Huis en hoveniershof en bleekes ...... 4-60
19. schaapdriesen en jonge dreven
..... tussen Geelenveld en bomen ...... 7-54

20. Eiken slaghout en bomen tussen
..... Geelenveld en heide ...... 7-6
21. Geeleveld, akkerland ...... 26-30
22. grasrank daaromheen 1-30.
23. drees en weg tussen Geelenveld
..... en en de dennenbos ...... 1-60
24. eiken slaghout tussen Kulderskamp
en de heide ...... 3-138
25. dennenbos ...... 8-0
26. Kulderskamp, verpacht aan Joes Evers ...... 5-45
27. grasranken daarom heen ...... 0-130

28. slaghout om Kulderskamp ...... 0-145
29. de grote Dreef ...... 1-120
30. huis, schuur, stalling en de dries voor
..... en om Geeles hof gelegen ...... 1-108
31. voor de hof bij 't hoveniershuis ...... 0-77
32. dries of weg tussen de hoven ...... 0-57
33. de hof van Geelenhof ...... 0-130
34. hof bij het hoveniershuis ...... 0-100
35. schaapsdriesen om 't Hoogveld ...... 2-55
36. het Hoogveld, land ...... 37-90
37. land naast de Groenstraat ...... 11-28
38. land in 't Lamppersveld verpacht
..... aan Hendrik Cuijpers ...... 6-84
39. land aan de Beemdweg verpacht aan
..... Johannes Evers ...... 3-50
40. land verpacht aan Hendr. Evers ...... 3-20
41. land aan de Beemdweg, verpacht
..... aan Johannes Evers ...... 8-11
42. zand en gras achter 't Swartwater ...... 4-76

43. jonge eikenbomen ...... 0-148
44. Swartwaters wei ...... 15-36
45. water aldaar ...... 0-148
46. Rogs Boschwei ...... 13-68
47. water aldaar ...... 1-56
48. land op de Oe op de dreesen ...... 22-30
49. schaapsdreesen aldaar ...... 2-147
50. schaapsdrees tussen 't vorige land
..... en het Hoogveld ...... 9-74
51. het Kortveld, land 9-50

52. grasrank en heggen aldaar ...... 1-78
53. Rogs bos, opgaande bomen
..... en dreesen ...... 7-32
54. de aanwas met weidebomen ...... 2-60
55.
Peters boomgaard ...... 2-18
56. het reservoir met de grasrank ...... 0-117
57. paardenwei en de Doolbeemd ...... 8-100


Totaal ...... 322 morgen, waarvan 218 verpacht en 104 eigen


De percelen in rood zijn verpacht. Voor een grotere afbeelding van de kaart in kleur: klik hier.