Posterholt

ONB. Niet alle foto's staan op de desbetreffende plaats waar ze thuishoren!

foto's op deze
pagina:
Har Senssen,
Posterholt


 

Laatst bijgewerkt: 17-01-2014 © Jan Ruiten

BUNDERBOEK POSTERHOLT 1717

In november 1716 werd een overeenkomst gesloten tussen de grootste grondbezitters en de regeerders van Posterholt enerzijds en Gerard Coolen, landmeter uit Roermond. Coolen zou de gemeente opmeten, te weten al de percelen akkerland, broeken, bossen, weiden en houtgewas. Daarvoor zou hij betaald worden met 3 blamusers (= 9 stuivers) per bunder. Er werd overeengekomen dat hij eerst uitbetaald zou worden, nadat hij de klus helemaal geklaard had, inclusief het opmaken van een bunderboek en een caerte figurative van de gemeente. Nadat diverse grondeigenaren bezwaar hadden gemaakt, dat er geen verschil was tussen lichte en zware grond, en dat ook de huisplaatsen waren meegerekend, kwamen partijen alsnog overeen. De huisplaatsen zouden nieuw opgemeten en in mindering gebracht worden. Op aanwijzingen van de halflieden van Oeveren en van Pardeloe alsmede van schepen Smeets te Vlodrop werden de gronden in 1723 alsnog geklassificeerd. Dit laatste is niet in het bunderboek opgenomen. Wel werden ondertussen wijzigingen van eigenaars sinds de vorige meting opgenomen. Hier in groene kleur. Perceel tot perceel werd apart en zoveel mogelijk opeenvolgend vermeld.

Ondertussen had Gerard Coolen nog geen duit ontvangen. De opdrachtgevers waren het onderling niet eens. Daarop deed Coolen een beroep op het Hof van Gelder, om zijn loon ad 165 pattacons (bijna 400 gulden) ten spoedigste te mogen ontvangen. Waarschijnlijk is men alsnog tot een compromis gekomen, zoals hierboven genoemd.

Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste deel start aan de Aerwinkel aan de grens met het Berger Reutje.
Deel 2 kent hetzelfde uitgangspunt maar dan het broekland tussen leigraaf en Vloot.
Deel 3 op de Vorst, beginnend aan aan de liniet tussen Gulick en Gelder.

Deel 1: Metingen beginnende aan de Aerwinckel omtrent het Reutje.
- met aanvullingen uit 1723

NB. Het boek begint op fol. 13. Titelblad en pagina 1 t/m 12 ontbreken, evenals fol. 287-304.
Enkele percelen op fol. 36 ontbreken en zijn alsnog toegevoegd op fol. 312 en 313.
De nummering der opeenvolgende percelen houdt zich aan de folionrs. met toevoeging van a-b-c.
De grootte van elk perceel staat aangegeven in morgen-roeden-voeten. Waar het aantal voeten ontbreekt, staat -0.
In deze bewerking van het bunderboek is gekozen voor een eenvormige spelling van de namen.

13a mevrouw Monceau: akker 0-133-3
(reg. Berger limiet en t.a.z. syndicus Meijer, hfd. op Meijers en t.a.z. op de weg van 't Reutje)
13b syndicus Meijer: akker 0-95-9
(reg. eigen land en t.a.z. de weg van 't Reutje, hfd. op mevrouw Monceau)
13c idem: akker genoemd Den Aerwinckel 33-22-7 (reg. limiet met Berg en t.a.z. juffr. Bordels)
13d idem: perceel met bomen, deels heide of zandkuilen 3-26-0 (rondom eigen land)
13e idem: huisplaats 0-30-0
13f idem: plaats voor het huis en aanplant langs de weg, deels broek met een bosje met heisters 3-40-0
14a idem: idem een moeshof 1-89-0
14b idem: idem een stuk hei, genoemd Den Dauwenbergh 1-60-7
14c idem: idem alle grote rangen en een deel heide langs voornoemd land 2-55-0 (reg. mevrouw Monceau)
14d idem: idem een stuk heide 0-120-0 (reg. limiet met Berg en t.a.z. de karbaan, hfd. op gemeente)
14e mevrouw Monceau: stuk heide 3-57-0
(reg. Meijer en t.a.z. de limiet met Berg, hfd. op Meijer en t.a.z. op de karbaan)
14f juffr. Aldegondis Bordels: een hof genoemd Aen gen Eijcken, huisplaats 0-27-0
14g idem: de moeshof 0-71-95 (tegen de leigraaf, reg. syndicus Meijer)
14h idem: boomgaard 0-90-9 (reg. de moeshof en de huisplaats, hfd. op Meijer en t.a.z. op de weg en op eigen land)
14i idem: akker 1-56-7 (reg. mevr. Joris genoemd Het Papenlandt, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
15a idem: stuk land 1-56-0 (reg. Corst opt Velt en t.a.z. Ava opt Veldt, hfd. op Tilman Gelissen en t.a.z. op eigen land)

 

15bTilman Gelissen, dan: de gemeente: stuk akkerland 1-14-14
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op erfg. Evert Slijpen en t.a.z. op Ava opt Veldt)
- hiervan aan Gerardt Weerens 0-56-25
15c Aret Janssen: stuk land, moeshof en een half huis 0-80-90
(reg. erfg. Evert Slijpen en t.a.z. Maria Janssen, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor huis en hof 0-30-40

15d Maria Janssen: stuk land, moeshof en half huis 0-99-27
(reg. Aret Janssen en t.a.z. Hendrick Mullenraedt, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor hof en huis
0-41-52
15e Hendrick Meulenraedt, dan: Gerard Gerarts: stuk land, moeshof en huisplaats 0-79-0
(reg. Maria Janssen en t.a.z. de erfg. Linne, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor huis en hof 0-38-50
15f erfg. Linne, dan: Pollaert: stuk land 1-145-40
(reg. Hendrick Meulenraedt en t.a.z. de weg gaande in 't broek, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
16a Ava opt Veldt: stuk akkerland, moeshof en huisplaats 1-81-9
(reg. de weg in't broek
en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor huis en hof 0-123-15

16b Meuwis Wandelen: stuk akkerland, moeshof en huisplaats 1-81-9
(reg. Ava opt Veldt en t.a.z. Wijnand Puts, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor hof en huisplaats 0-115-55

16c Wijnand Puts: stuk akkerland, moeshof en half huis 0-66-9
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. Lem Cuijpers, hfd. op de schepen Lambert Boss en t.a.z. op de misthof en het half huis van Peter Cuijpers)
16d Peter Cuijpers: half huis met de halve misthof 0-8-5
(reg. Lem Cuijpers en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op Wijnand Puts en t.a.z. op de straat)
16e Lem Cuijpers: akker, moeshof en huisplaats 0-82-1
(reg. Wijnand Puts en t.a.z. Jan Mols en Thijs Muijsers, hfd. op Lambert Boss en t.a.z. op de straat)
16f Jan Mols: huisplaats en moeshof 0-65-75
(reg. Lem Cuijpers en t.a.z. de Donckerstraat, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op de straat)
17a mevr. Joris, dan: Thijs Muijsers: stuk akkerland 0-38-83
(reg. Jan Mols en t.a.z. Thijs Muijsers, hfd. op Lem Cuijpers en t.a.z. op de Donckerstraat)
17b Thijs Muijsers: huisplaats en moeshof 0-38-84
(reg. Lem Cuijpers en t.a.z. de Donckerstraat, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op schepen Lambert Boss)
17c de schepen Lambert Boss: stuk akkerland 0-120-10
(reg. Thijs Muijsers en t.a.z. Jan Mols, hfd. op de Donckerstraat en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
17d Jan Mols: stuk akkerland 0-11-97
(reg. de schepen Lambert Boss en t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op de Donckerstraat en t.a.z. op de leigraaf)
17e Peter Cuijpers: stuk akkerland 0-23-0
(reg. Jan Mols en t.a.z. mevr. Joris, hfd. op de Donckerstraat en t.a.z. op de leigraaf) - dit is een moeshof
17f mevr. Joris: stuk akkerland 0-17-20
(reg. de leigraaf en t.a.z. de Donckerstraat, hfd. op Peter Cuijpers)

18a Aret Janssen: stuk akkerland 0-54-0
(reg. de kapelanie van Posterholt en t.a.z. Maria Janssen, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
18b Maria Janssen: stuk akkerland 0-47-12
(reg. Aret Janssen en t.a.z. Corst opt Veldt, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
18c Corst opt Veldt: stuk akkerland 0-49-64
(reg. Maria Janssen en t.a.z. Hendrick Meulenraedt, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
18e Hendrick Meulenraedt, dan: Gerard Gerarts: stuk akkerland 0-42-38
(reg. Corst opt Veldt en t.a.z. de erfg. Linne, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
18f de erfg. Linne, dan: Pollaert: stuk akkerland 1-46-84
(reg. Hendrick Meulenraedt en t.a.z. het wegske, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
18g Geurt Creeckels c.s.: stuk akkerland 1-24-90
(reg. de weg en t.a.z. Jan Mols, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
19a Jan Mols: stuk akker 1-19-43
(reg. Geurt Creeckels en t.a.z. Peter Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
19b Peter Houben: stuk akkerland 0-135-50
(reg. Jan Mols en t.a.z. Merten Bergh, hfd op de straat en t.a.z. op de karbaan)
19c Merten Bergh: stuk akkerland, moeshof en huisplaats 0-135-50
(reg. Peter Houben en t.a.z. de Donckerweg, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
- hieruit voor hof en huisplaats 0-49-0

19d Corst opt Veldt: stuk akkerland 0-35-59
(reg. Thijs Muijsers en t.a.z. Hendrick Meulenraedt, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de Heerbaan)
19e Hendrick Meulenraedt, dan: Gerard Gerarts: stuk akkerland 0-8-51
(reg. de karbaan en t.a.z. de Heerbaan, hfd. op Corst opt Veldt)
19f de gemeente: stuk akkerland, genoemd De Reijpe 8-46-91
(reg. Eeff opt Veldt en t.a.z. de Reijpenweg, hfd op de karbaan en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
20a idem: stuk heide aan het vorige 1-16-0
(reg. de Reijpenweg en t.a.z. Thijs Muijsers en de erfg. Slijpen, hfd. op Hendrick Meulenraedt)
20b Hendrick Meulenraedt, dan: Gerard Gerarts: stuk akker 0-98-7
(reg. de heide genoemd De Reijpe van de gemeente en t.a.z. Aret Janssen, hfd. op de Reijpenweg en t.a.z. op Thijs Houben)
20c Aret Janssen: stuk akker 1-22-85
(reg. Hendrick Meulenraedt en t.a.z. Maria Janssen, hfd. op de Reijpenweg en t.a.z. op Thijs Houben)
20d Maria Janssen: stuk land 1-19-46
(reg. Aret Janssen en t.a.z. Corst opt Veldt, hfd. op de Reijpenweg en t.a.z. op mevr. Cox)
20e Corst opt Veldt: stuk akkerland 1-23-10
(reg. Maria Janssen en t.a.z. Hendrick Meulenraedt, hfd. op de Reijpenweg en t.a.z. op Aret Janssen)
20f Hendrick Meulenraedt, dan: Gerard Gerarts: stuk akkerland 0-81-59
(reg. Corst opt Veldt en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de Reijpenweg en t.a.z. op de erfg. Linne)
21a Meuwis Wandelen: stuk akkerland 2-17-45
(reg. Ava opt Veldt en t.a.z. de erfg. Evert Slijpen, hfd. op Hendrick Meulenraedt en t.a.z. op eigen land)
21b Ava opt Veldt: stuk akkerland 0-146-7
(drie zijden Meuwis Wandelen en een hfd. op Hendrick Meulenraedt)
21c Meuwis Wandelen: stuk land 0-116-86
(reg. Ava opt Veldt en t.a.z. Evert Roncken, hfd. op eigen erf en t.a.z. op De Reijpe)
21d Ava opt Veldt: stuk akkerland 0-44-80
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. eigen erf, hfd. op Reijpen land en t.a.z. op Evert Roncken)
21e idem: stuk land 2-71-54
(reg. De Reijpe van de gemeente en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Thijs Houben)

21f Meuwis Wandelen: stuk land 6-141-84
(reg. Ava opt Veldt en t.a.z. Jan Mols e.a., hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Gertruijd Houben)
22a schepen Lambert Boss: stuk land 0-39-9
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. Jan Mols, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Jan Mols)
22b Jan Mols: stuk land 0-40-80
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Geurt Creeckels c.s., hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op eigen erf)
22c Geurt Creeckels c.s.: stuk land 0-39-71
(reg. Jan Mols en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. Jan Mols)
22d schepen Merten Houben: stuk land 0-33-93
(reg. Geurt Creeckels en t.a.z. Gertruijd Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. Jan Mols)
22e Gertruijd Houben: stuk land 0-33-93
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Evert Roncken, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Jan Mols)
22f Evert Roncken: stuk land 2-1-7
(reg. Jan Mols en t.a.z. de Heerbaan, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Gertruijd Houben)

23a Jan Mols: stuk land 3-43-56
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. Evert Roncken, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
23b Meuwis Wandelen: stuk land 2-22-20
(reg. Jan Mols en t.a.z. Wijnand Puts, hfd. op eigen erf en t.a.z. op schepen Lambert Boss)
23c schepen Lambert Boss: stuk land 0-93-25
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. de Donckerweg, hfd. op Meuwis Wandelen en t.a.z. op Wijnand Puts)
23d Wijnand Puts: stuk land 0-45-95
(reg. Meuwis Wandelen en schepen Lambert Boss, t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
23e Peter Cuijpers: stuk land 0-45-13
(reg. Wijnand Puts en t.a.z. Lem Cuijpers, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
23f Lem Cuijpers, dan: Lambert Cuijpers: stuk land 1-26-70
(reg. Peter Cuijpers en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
24a schepen Lambert Boss: stuk land 0-125-11
(reg. Lem Cuijpers en t.a.z. Jan Mols, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
24b Jan Mols: stuk land 0-126-32
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Geurt Creeckels c.s., hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
24c Geurt Creeckels c.s.: stuk land 0-132-11
(wederzijds Jan Mols, hfd. op de Donckerweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
24d Jan Mols: stuk land 1-73-47
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. de Donckerweg, hfd. Geurt Creeckels en t.a.z. op juffr. Bordels)

24e Meuwis Wandelen: stuk land 1-10-25
(reg. Jan Mols en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op Geurt Creeckels)
25a schepen Merten Houben: stuk land 0-59-42
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. Gertruijd Houben, hfd. op Meuwis Wandelen en t.a.z. op juffr. Bordels)
25b Gertruijd Houben: stuk land 0-29-53
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Thijs Houben, hfd. op Meuwis Wandelen en t.a.z. op juffr. Bordels)
25c Thijs Houben: stuk land 0-24-26
(reg. Gertruijd Houben en t.a.z. Dirick Walraven, hfd. op Meuwis Wandelen en t.a.z. op juffr. Bordels)
25e Derick Walraven: stuk land 0-24-9
(reg. Thijs Houben en t.a.z. Evert Roncken, hfd. op Meuwis Wandelen en t.a.z. op juffr. Bordels)
25d Evert Roncken: stuk land 0-50-26
(reg. Derick Walraven en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op Meuwis Wandelen en t.a.z. op juffr. Bordels)
25e Meuwis Wandelen: stuk land 1-143-64
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. schepen Merten Houben en t.a.z. Ava opt Veldt, hfd. op Evert Roncken en t.a.z. op Tulman Gelissen)
26a juffr. Bordels: stuk land 3-137-42
(reg. PP jezuïeten en t.a.z. Meuwis Wandelen e.a., hfd. op schepen Merten Houben en t.a.z. op Jan Mols)
26b schepen Merten Houben: stuk land 1-36-65
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. Ava opt Veldt, hfd. Meuwis Wandelen en t.a.z. op de PP jezuïeten)
26c Ava opt Veldt: stuk land 1-33-15
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Corst opt Veldt, hfd. op PP jezuïeten en t.a.z. op Tulman Gelissen)
26d Corst opt Veldt: stuk land 0-51-48
(reg. Ava opt Veldt en t.a.z. Maria Janssen, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
26e Maria Janssen: stuk land 0-50-56
(reg. Corst opt Veldt en t.a.z. Thijs Houben, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
26f Aret Janssen: stuk land 0-52-79
27a (reg. Maria Janssen en t.a.z. Thijs Houben, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
Thijs Houben: stuk land 0-99-31
(reg. Aret Janssen en t.a.z. Merten Bergh, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
27b Merten Bergh: stuk land 0-83-78
(reg. Thijs Houben en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
27c Meuwis Wandelen: stuk land 1-97-7
(reg. Merten Bergh en t.a.z. Geurd Frencken, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)

27d gemeente Posterholt: stuk land 1-44-5
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. de gemene heide, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
27e juffr. Bordels: stuk land 2-110-94
(reg. de gemeente en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op weg naar Holsterhof en t.a.z. op de gemene heide)
27e mevr. Cox: stuk heide 0-144-96
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op weg naar Holsterhof en t.a.z. op de gemene heide)
28a Peter opt Veldt: stuk heide 0-48-38
(reg. mevr. Cox en t.a.z. land van juffr. Bordels, hfd. op de weg naar Holsterhof en t.a.z. op de gemene heide)

 
 

hier begint de hoeve van schepen Merten Houben:
28b Merten Houben: stuk land en moeshof met de huysinge 2-17-41
(reg. de Donckerstraat en t.a.z. Gertruijd Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-125-41

28c Gertruid Houben: huis, moeshof en land 0-132-14
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Derick Walraven, hfd. op de straat en t.a.z. op Merten Houben)
- hieruit voor huis en hof 0-31-64

28d Derick Walraven: huis, moeshof en land 0-99-50
(reg. Gertruijd Houben en t.a.z. Thijs Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-47-50

28e Thijs Houben: huis, moeshof en land 0-99-50
(reg. Derick Walraven en t.a.z. Simon Brentiens, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-47-50
29a Simon Brentiens, dan: de weduwe: huis, moeshof en land 0-117-66
(reg. Thijs Houben en t.a.z. Philip Brentiens, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-37-66

29b idem: stuk land 0-98-10
(reg. eigen erf en t.a.z. Lambert Roemers c.s., hfd. op de straat en t.a.z. de
leigraaf)
29c Lambert Roemers c.s., dan: Houb Buijsers: stuk land 0-98-10
(reg. Simon Brentiens en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op de straat en t.a.z. op de
leigraaf)

29d schepen Lambert Boss: huis, moeshof, boomgaard en land 0-125-14
(reg. de Donckerweg en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
29e Jan Trinen: stuk land 0-60-58
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Hendrick van Dilsen, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan
)
29f Hendrick van Dilsen: stuk land 0-76-19
(reg. Jan Trinen en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
30a schepen Lambert Boss: stuk land 0-61-57
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
30b Meuwis Wandelen: stuk land 0-63-0
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Philip Brentiens, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
30c Philip Brentiens, dan: Neulken Smeets wed. Simon Brentiens: stuk land 0-73-3
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
30d mevr. Cox: stuk land 0-40-29
(aan twee kanten Philip Brentiens, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
30e Philip Brentiens, dan: Neulken Smeets wed. Simon Brentiens: stuk land 0-81-53
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
31a Lambert Roemen: stuk land 1-63-71
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Gertruijd Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op mevr. Cox)
31b Gertruijd Houben: stuk land 0-146-9
(reg. Philip Brentiens en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Geurt Creeckels)
31c schepen Merten Houben: stuk land 1-138-32
(reg. Gertruijd Houben en t,a,z, Evert Roncken, hfd. op de Heerbaan
en t.a.z. op Geurt Creeckels)
31d Evert Roncken: stuk land 1-113-2
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Derick Walraven en Thijs Houben)
31e mevr. Cox: stuk land 2-57-25
(reg. Evert Roncken en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Geurt Creeckels)
32a schepen Lambert Boss: stuk land 1-10-0
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Thijs Muijsers, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. schepen Evert Houben)
32b Thijs Muijsers: stuk land 1-40-72
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Evert Roncken, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op schepen Evert Houben)
32c Evert Roncken: stuk land 2-94-12
(reg. Thijs Muijsers en t.a.z. Meuwis Wandelen, de Donckerweg en Joannes van den Heuvel, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op schepen Merten Houben)
32d Meuwis Wandelen: stuk land 0-62-68
(reg. Evert Roncken en t.a.z. de Donckerweg, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Evert Roncken)
33a Joannes van den Heuvel: stuk land 0-70-0
(reg. Evert Roncken en t.a.z. de Donckerweg, hfd. op Evert Roncken en t.a.z. op de armen van Posterholt)
33b de armen van Posterholt: stuk land 0-95-89
(reg. de Donckerweg en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op Joannes van den Heuvel en t.a.z. op de
PP jezuïeten)

33c schepen Merten Houben: stuk land 1-53-27
(reg. de armen en t.a.z. schepen Evert Houben, hfd. op de PP jezuïeten en t.a.z. op Evert Roncken)
33d schepen Evert Houben, dan: Lambert Bosch: stuk land 1-6-35
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op schepen Lambert Boss en t.a.z. op de PP jezuïeten)
33e mevr. Cox: stuk land 1-2-189
(reg. Geurt Creeckels en t.a.z. eigen erf, hfd. op Philip Brentiens en t.a.z. op Jan Mols)
34a Geurt Creeckels c.s.: stuk land 1-77-80
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Lambert Boss en Thijs Houben, hfd. op Jan Mols en t.a.z. op schepen Merten Houben)
34b Thijs Houben: stuk land 0-28-2
(reg. Geurt Creeckels en t.a.z. Derick Walraven, hfd. op schepen Lambert Boss en t.a.z. op Evert Roncken)
34c Derick Walraven: stuk land 0-28-0
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Thijs Houben, hfd. op Evert Roncken en t.a.z. op schepen Lambert Boss)
34d schepen Lambert Boss: stuk land 0-53-59
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Geurt Creeckels, hfd. op Geurt Creeckels en t.a.z. op Derick Walraven en Thijs Houben)
35a Jan Mols: stuk land 1-71-68
(reg. Geurt Creeckels en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op schepen Evert Houben en t.a.z. op mevr. Cox)
35b schepen Lambert Boss: stuk land 1-71-72
(reg. Jan Mols en t.a.z. Lambert Cuijpers, hfd. op schepen Evert Houben en t.a.z. op mevr. Cox)
35c Lambert Cuijpers: stuk land 0-149-25
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Wijnand Puts, hfd. op schepen Lambert Boss en t.a.z. op de PP jezuïeten)
36a Wijnand Puts: stuk land 0-149-25
(reg. Lambert Cuijpers en t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op schepen Lambert Boss en t.a.z. op de PP jezuïeten)
36b Peter Cuijpers: stuk land 0-149-25
(reg. Wijnand Puts en t.a.z. schepen Evert Houben, hfd. op schepen Lambert Boss en t.a.z. op de PP jezuïeten)
312c mevr. Cox: stuk land 1-102-50
(reg. erfg. Philip Brentiens en t.a.z. eigen erf, hfd. op de straat en t.a.z. de leigraaf)

312d Peter opt Veldt: stuk land 0-52-66
(reg. wederzijds Philip Brentiens, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
313a Philip Brentiens, dan: Neulken Smeets, weduwe van Simon Brentiens: stuk land 0-51-79
(reg. wederzijds Peter opt Veldt , hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
313b Peter opt Veldt: stuk land 0-112-0
(reg. Philip Brentiens en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op de straat en t.a.z. de Heerbaan)
313c schepen Lambert Boss: stuk land 1-70-0
(reg. Philip Brentiens en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op Peter opt Veldt en t.a.z. op de Heerbaan)
312d Peter opt Veldt: stuk land 0-105-0
(reg. Lambert Boss en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op de Heerbaan)
hier begint de hoeve van Peter opt Veldt
312e mevr. Cox: stuk land 1-102-0
(reg. eigen erf en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op Peter opt Veldt en t.a.z. op de Heerbaan)

314a Peter opt Veldt: stuk land 0-102-12
(reg. wederzijds mevr. Cox, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op schepen Lambert Boss)
314b mevr. Cox: stuk land 2-42-2
(reg. Peter opt Veldt en t.a.z. eigen erf, hfd. op Peter opt Veldt en t.a.z. op Peter opt Veldt)
314c Peter opt Veldt: stuk land 1-72-51
(reg. wederzijds mevr. Cox, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op schepen Lambert Boss)
36c schepen Lambert Boss: stuk land 1-78-67
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op Peter opt Veldt en t.a.z. op de PP jezuïeten)
37a Peter opt Veldt: stuk land 0-108-2
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. mevr. Cox, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op de PP jezuïeten)
37b mevr. Cox: stuk land 0-04-74
(reg. Peter opt Veldt en t.a.z. Lambert Cuijpers, hfd. op eigen erf en t.a.z. op de PP jezuïeten)

   
 

hier begint de hoeve van Mevrouw Coxen Hoff
37c mevr. Cox: stuk land 2-28-62
(reg. west het huis, reg. wederzijds eigen erf, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
38a idem: huisplaats, mesthof en moeshof 1-38-61
(reg. de leigraaf en t.a.z. eigen erf, hfd. op juffr. Maroyen)
38b idem: stuk land 1-112-13
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z de huysinge, hfd. op haar moeshof en t.a.z. op de straat)
38c idem: stuk land, deels uitgezand 1-131-66
(reg. Peter opt Veldt en t.a.z. het wegske, hfd. op de straat en her ander op de Heerbaan)
- de zandkuil is groot 0-218-10
38d idem: stuk land 2-49-15
(reg. het wegske en t.a.z. juffr. Maroyen, hfd. op de straat en t.a.z. op de Heerbaan)
39a idem: stuk land 19-136-14
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. eigen erf, Peter opt Veldt en schepen Lambert Boss, hfd. op de PP jezuïeten en juffr. Maroyen en t.a.z. op de Heerbaan)
39b juffr. Maroyen: stuk land 6-78-15
(reg. mevr. Cox en t.a.z. de armen van Posterholt en Hein Wandelen e.v.a., hfd. op de Heerbaan en t.a.z. Lambert Cuijpers)
39c Lambert Cuijpers: stuk land 0-59-42
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. op Thijs Houben)
40a Peter Cuijpers: stuk land 0-50-0
(reg. Lambert Cuijpers en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. op Thijs Houben)
40b juffr. Maroyen: stuk land 1-23-22
(reg. mevr. Cox en t.a.z. erfg. Willem Coenen, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op de PP jezuïeten)

40c erfg. Willem Coenen, dan: Joannes van den Borg: stuk land 1-146-66
(reg. de PP jezuïeten en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. op Merten Merckens weg)
41a schepen Merten Houben: stuk land 3-44-83
(reg. de erfg. Willem Coenen en t.a.z. Peter Cuijpers en Thijs Houben, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. op Merten Merckens weg)

hier begint de hoeve van Jan Severijns
41b Thijs Houben: stuk land 1-0-0
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Heijn Wandelen, hfd. op Peter Cuijpers en Lambert Cuijpers en t.a.z. Merten Merckens weg)
41c Heijn Wandelen: stuk land 1-13-10
(reg. Thijs Houben en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. Merten Merckens weg)
41d Jan Severijns: stuk land 1-77-4
(reg. Heijn Wandelen en t.a.z. Lambert Cuijpers, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. Merten Merckens weg)
42a Lambert Cuijpers: stuk land 0-84-41
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. Merten Merckens weg)
42b Peter Cuijpers: stuk land 0-84-41
(reg. Lambert Cuijpers en t.a.z. Wijnand Puts, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. Merten Merckens weg)
42c Wijnand Puts: stuk land 0-84-41
(reg. peter Cuijpers en t.a.z. Gerard van der Kitzen, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. Merten Merckens weg)
43a Gerard van der Kitzen, dan : Francis Buijsers: stuk land 1-121-44
(reg. Wijnand Puts en t.a.z. de armen van Posterholt, Perer opt Veldt en Thijs Houben, hfd. op juffr. Maroyen en t.a.z. op Merten Merckens weg)

43b armen van Posterholt: stuk land 1-64-93
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op Gerard van der Kitzen en t.a.z. op de Heerbaan)
43c Peter opt Veldt: stuk land 0-126-21
(reg. de armen van Posterholt en t.a.z. Thijs Houben, hfd. op Gerard van der Kitzen en t.a.z. op de Heerbaan)
43d Thijs Houben: stuk land 1-30-58
(reg. Peter opt Veldt en t.a.z. Merten Merkens weg, hfd. op Gerard van der Kitzen en t.a.z. op de Heerbaan)
44a juffr. Maroyen: stuk land 1-134-8
(reg. mevr. Cox en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
44b Peter opt Veldt: stuk land en huysinge en moeshof 1-125-49
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. de Steeg, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-115-49
44c schepen Lambert Boss: stuk land 0-117-68
(reg. Peter opt Veldt en t.a.z. Heijn Wandelen, hfd. op de straat en t.a.z. de leigraaf)
45a Heijn Wandelen: stuk land en huisplaats 2-16-11
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Furen-kamp, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huisplaats 0-125-4

45b juffr. Maroyen: stuk land 1-14-62
(reg. mevr. Cox en t.a.z. de armen van Posterholt, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de straat)
45c armen van Posterholt: stuk land 0-36-80
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. Peter opt Veldt, hfd. op de karbaan en t.a.z. de straat)
45d Peter opt Veldt: stuk land 0-95-52
(reg. de armen van Posterholt en t.a.z. Jan Severijns en het wegske, hfd op de karbaan en t.a.z. op de straat)
46a Jan Severijns: stuk land 0-102-71
(reg. Peter opt Veldt en het wegske en t.a.z. Francis Buijsers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de straat)
46b Francis Buijser: stuk land 0-50-81
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Evert Roncken, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
- dit is naderhand betimmerd met een huis
46c Evert Roncken: stuk land 0-60-35
(reg. Francis Buijsers en t.a.z. mevr. Joris, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)

46d armen van Posterholt: stuk land 0-17-60
(reg. Peter opt Veldt, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de Heerbaan)
47a Peter opt Veldt: stuk land 1-21-160
(reg. de armen van Posterholt en t.a.z. Merten Merckens weg en Jan Severijns, hfd. op de karbaan en t.a.z. de Heerbaan)
47b Jan Severijns: stuk land 0-122-0
(reg. Peter opt Veldt en Merten Merckensweg en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op de karbaan en t.a.z. de Heerbaan)
47c schepen Lambert Boss: stuk land 1-22-0
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Francis Buijsers, hfd. op de karbaan en t.a.z. de Heerbaan)
47d Francis Buijsers: stuk land 0-57-76
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. mevr. Joris, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de karbaan)
48a mevr. Cox: stuk akkerland 9-112-13
(reg. mevr. Joris en t.a.z. Merten Merckens weg, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op schepen Merten Houben, erfg. Coenen en Jan Severijns)
48b schepen Merten Houben: stuk land 0-73-94
(reg. Merten Merckens weg en t.a.z. erfg. Willem Coenen, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op de PP jezuïeten)
48c erfg. Willem Coenen, dan: Joannes van den Borg: stuk land 0-37-6
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Jan Severijns, hfd. mevr. Cox en t.a.z. op de PP jezuïeten)
49a Jan Severijns: stuk land 0-134-32
(reg. erfg. Willem Coenen en t.a.z. mevr. Joris, hfd. op mevr. Cox en t.a.z. op de PP jezuïeten)

 

hier begint Furens hoeve van de griffier Furen:
49b dhr. Furen: stuk land, genoemd den Camp 8-128-48
(reg. Heijn Wandelen en t.a.z. de Furensweg, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf en eigen moeshof)
49c idem: moeshof en huisplaats met misthof 1-27-81
(reg. de leigraaf en t.a.z. eigen erf, hfd. op eigen erf)
49d mevr. Joris: stuk land 3-51-10
(reg. Evert Roncken en t.a.z. dhr. Furen, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
50a dhr. Furen: stuk land 8-76-76
(reg. mevr. Joris en t.a.z. de Furensweg, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de karbaan)
50b mevr. Joris: stuk land 13-41-68
(reg. mevr. Cox en t.a.z. de wed. Geertruijd Roncken e.a., hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
NB. dit stuk is aan weerskanten heide, te weten voor 4-112-98, terwijl de weg breder is dan anderhalve roede.
50c wed. Geertruijd Roncken, dan: Jan Heijnen: stuk land 1-27-10
(reg. mevr. Joris en t.a.z. Peter Smeets, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Jan Severijns)

51a Peter Smeets: stuk land 0-105-47
(reg. de wed. Geertruijd Roncken en t.a.z. Hendrick Rulckens, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Jan Severijns)
51b Hendrick Rulckens, dan: Peter Smeets: stuk land 0-42-0
(reg. Peter Smeets en t.a.z. Gerardt Wolters, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op dhr. Furen)
51c Gerardt Wolters, dan: Wijnand Puts: stuk land 0-75-55
(reg. Hendrick Rulckens en t.a.z. dhr. Furen, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op dhr. Furen)

51d Jan Severijns: stuk land 0-126-25
(reg. mevr. Joris en t.a.z. dhr. Furen, hfd. op Peter Smeets en t.a.z. op schepen Lambert Boss)
52a schepen Lambert Boss: stuk land 0-126-25
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Peter Smeets, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op dhr. Furen)
52b Peter Smeets: stuk land 0-144-14
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op dhr. Furen)
52c Jan Severijns: stuk land 2-14-79
(reg. Peter Smeets en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op dhr. Furen)
53a schepen Lambert Boss: stuk land 1-18-5
(reg. Jan Severijns en t.a.z. de wed. Geertruijd Roncken, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op dhr. Furen)
53b wed. Geertruijd Roncken, dan: Jan Heijnen: stuk land 0-148-42
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op mevr. Joris en t.a.z. op dhr. Furen)
53c dhr. Furen: stuk land 17-23-94
(reg. Gerit Wolters, Peter Smeets, Jan Severijns e.v.a. en t.a.z. Geurd Wandelen en met een hoek draaiende tot op de Meurtelsweg, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. de pastorie)
53d idem: stuk land 2-4-10
(reg. mevr. Joris en t.a.z. Merten Bergh, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
54a Merten Bergh: stuk land 2-10-23
(reg. dhr. Furen en t.a.z. de Furensweg, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
54b mevr. Joris: stuk land 5-28-11
(reg. Francis Buijsers en t,.a.z. dhr. Furen. hfd. op de Heerbaan en t.a.z. de karbaan)

 
 

hier begint de hoeve van Geurd Wandelen, dan: de erfg. van dhr. Furen
54c mevr. Joris: stuk land 3-47-7 (reg. de leigraaf en t.a.z de Furensweg, hfd. op Heijn Wandelen)
54d Heijn Wandelen, dan: Meuwis Wandelen: stuk land 0-113-7
(reg. dhr. Furen en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de Steeg en t.a.z. op Geurd Wandelen)
55a Meuwis Wandelen: stuk land, moeshof en huis 0-136-39
(reg. Heijn Wandelen en t.a.z. de straat, hfd. op Peter Ramakers en t.a.z. op Geurd Wandelen)
55b Geurd Wandelen: 2-35-89 stuk land, moeshof en huis
(reg. de Furensweg en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de straat en t.a.z. op dhr. Furen)
- hieruit voor huis en hof 0-125-89
55c idem: stuk land, moeshof en huisplaats 1-71-63
(reg. de Furensweg en t.a.z. Hendrick Pachtlandt, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
- hieruit voor hof en huisplaats 0-66-53
56a Hendrick Pachtlandt op de Vorst: stuk land 1-56-85
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. Peter Smeets, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
56b Peter Smeets: stuk land 0-115-79
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. Geurd Bergh, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
56c Geurd Bergh, dan: Catharijn Bergh: stuk land 0-116-95
(reg. Peter Smeets en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd op de straat en t.a.z de Heerbaan)
56d Corst Reijnbooms: stuk land 1-60-10
(reg. de Furensweg en t.a.z. Hendrick Pachtlandt, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de Heerbaan)
57a Hendrick Pachtlandt op de Vorst: stuk land 1-5-3
(reg. Corst Reijnbooms en t.a.z. juffr. Maroyen en Geurd Houben, hfd. op de karbaan en t.a.z. de Heerbaan)
57b juffr. Maroyen, dan: capitein Linsingen: stuk land 0-138-95
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Hendrick Pachtlandt)
57c Meuwis Wandelen: stuk land 2-1-4
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Trinen)
57d Jan Trinen: stuk land 0-65-90
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. Merten Bergh, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. Hendrick Pachtlandt)
58a Merten Bergh: stuk land 0-60-94
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Gertruijd Houben, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Hendrick Pachtlandt)
58b Gertruijd Houben: stuk land 0-39-47
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Merten Bergh)
58c schepen Merten Houben: stuk land 0-100-21
(reg. Gertruijd Houben en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Merten Bergh)
58d Geurd Wandelen: stuk land 1-78-46
(reg. dhr. Furen en t.a.z. Corst Reijnbooms, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op dhr. Furen)
59a Corst Reijnbooms: stuk land 1-49-0
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. Gertruijd Houben en Lambert Puts, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op dhr. Furen)
59b Gertruijd Houben: stuk land 0-87-68
(reg. Corst Reijnbooms en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Lambert Cuijpers)
59c schepen Merten Houben: stuk land 1-22-39
(reg. Gertruijd Houben en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd. op Gertruijd Houben en t.a.z. op Wijnand Puts)
59d Lambert Cuijpers: stuk land 0-75-48
(reg. Corst Reijnbooms en t.a.z. Wijnand Puts, hfd. op Gertruijd Houben t.a.z. dhr. Furen)
60a Wijnand Puts: stuk land 0-75-48
(reg. Lambert Cuijpers en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd. op schepen Merten Houben en t.a.z. op dhr. Furen)
60b Joannes van den Heuvel: stuk land 0-30-60
(reg. dhr. Furen en t.a.z. Reijner Tellers, hfd. op Linnardt Clout en t.a.z. op dhr. Furen)
60c Reijner Tellers: stuk land 0-60-47
(reg. Joannes van den Heuvel en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd. op Linnardt Clout en t.a.z. op dhr. Furen)
61a Linnardt Clout: stuk land 9-38-79
(reg. Joannes van den Heuvel en t.a.z. Derick van der Kitzen, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op dhr. Furen)
61b Derick van der Kitzen: stuk land 0-48-15
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. PP jezuieten, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op dhr. Furen)

61c Jan Trinen: stuk land 0-108-26
(reg. de wed. Geurtruijd Roncken en t.a.z. Hendrick van Dilsen, hfd. op pastorie en t.a.z. op erfg. Willem Pallant)
62a Hendrick van Dilsen: stuk land 0-91-3
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op pastorie en t.a.z. op de erfg. Willem Pallant)
62b Linnardt Clout: stuk land 0-86-38
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Reijner Tellers, hfd. op pastorie en t.a.z. op erfg. Willem Pallant)
62c Reijner Tellers: stuk land 0-96-13
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. de erfg. Willem Pallandt, hfd. op pastorie en t.a.z. op de erfg. Willem Pallant)
62d de pastorie: stuk land 3-38-35
(reg. Jan Trinen e.a. en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op dhr. Furen en t.a.z. op erfg. Willem Pallant)
63a Jan Trinen: stuk land 0- 82-32
(reg. de erfg. dhr. Willem Pallant en t.a.z. Hendrick van Dilsen, hfd. op pastorie en t.a.z. op de PP jezuïeten)
63b Hendrick van Dilsen: stuk land 0-71-10
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op pastorie en t.a.z. op de PP jezuïeten)
63c Linnardt Clout: stuk land 0-62-44
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Joannes van den Heuvel, hfd. op pastorie en t.a.z. op de PP jezuïeten)
64a Joannes van den Heuvel: stuk land 0-64-7
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Geurd Bergh, hfd. op pastorie en t.a.z. op de PP jezuieten)
64b Geurd Bergh, dan: Catharijn Bergh: stuk land 0-78-60
(reg. Joannes van den Heuvel en t.a.z. Hendrick Ramaeckers, hfd. op pastorie en t.a.z. de PP jezuïeten)
64c Hendrick Ramaeckers: stuk land 0-76-86
(reg. Geurd Bergh en t.a.z. Derick van der Kitzen, hfd. op pastorie en t.a.z. de PP jezuïeten)

hier begint de hoeve van Peter Ramaeckers
65a Wijnand Puts: stuk land 0-54-77
(reg. dhr. Furen en t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op Peter Ramaeckers en t.a.z. op de leigraaf)
65b Peter Cuijpers: stuk land 0-54-77
(reg. Wijnand Puts en t.a.z. Lambert Cuijpers, hfd. op de erfg. Willem Coenen en t.a.z. op de leigraaf)
65c Lambert Cuijpers: stuk land 0-54-77
(reg. Peter Cuijpers en t.a.z. de leigraaf, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op Geurd Bergh)
66a Peter Ramaeckers, dan: Meuwis Wandelen: stuk land, moeshof en huis 0-72-45
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. de erfg. Willem Coenen, hfd. op Wijnand Puts en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor hof en huis 0-32-45

66b erfg. Willem Coenen, dan: Joannes van den Borg: stuk land, moeshof en huisplaats 0-72-45
(reg. Peter Ramaeckers en t.a.z. Geurd Bergh, hfd. op Peter Cuijpers en t.a.z. de straat)
- hieruit voor hof en huisplaats 0-35-95
66c Geurd Bergh, dan: Catharijn Bergh: stuk land, moeshof en huisplaats 1-71-88
(reg. de erfg. Willem Coenen en t.a.z. Hendrick Ramaeckers, hfd. op Lambert Cuijpers en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor huis en hof 0-71-88

67a Hendrick Ramaeckers: huisplaats en moeshof 0-60-40
(reg. Geurd Bergh en t.a.z. het kerkhof en de Steeg, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)

67b Peter Ramaeckers, dan: Meuwis Wandelen: stuk land 1-10-87
(reg. Hendrick Ramaeckers en t.a.z. de Meurtelsweg, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
67c Hendrick Ramaeckers: stuk land 1-60-12
(reg. Peter Ramaeckers en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
67d Jan Trinen: stuk land 0-81-0
(reg. Hendrick Ramaeckers en t.a.z. Thijs Ramaeckers en Reijner Frencken, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
68a Reijner Frencken: huis en moeshof en akkerland voor de helft 0-39-75
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Peter Smeets, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
68b Thijs Raemaeckers: land, andere helft van vorige post 0-39-75
(reg. huis en moeshof), dan: betimmerd.
69a Peter Smeets: stuk land, huis en moeshof 0-79-51
(reg. Reijner Frencken en Thijs Ramaeckers en t.a.z. Gielis Weerdts, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
- hieruit voor huis en hof 0-34-51

69b Jan Severijns:
stuk land 1-18-10
(reg. Jan Trinen en t.a.z. de karbaan, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Theunis van den Borg)
69c Theunis van den Borg: stuk land 0-70-76
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Peter Houben, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Trinen)
70a Peter Houben: stuk land 0-67-92
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Derick van Appeven, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Trinen)

70b Jan Trinen: stuk land 1-21-50
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op de Meurtelsweg)
70c Claes Slijpen: stuk land 0-120-11
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Reijner Tellers, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op de Meurtelsweg)
70d Reijner Tellers: stuk land 0-58-83
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. Joannes van den Heuvel, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op de Meurtelsweg)
71a Joannes van den Heuvel: stuk land 0-58-69
(reg. Reijner Tellers en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. Derick van Appeven en t.a.z. op de Meurtelsweg)
71b Claes Slijpen: stuk land 0-122-43
(reg. Joannes van den Heuvel en t.a.z. Geurd Bergh, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op de Meurtelsweg)
71c Geurd Bergh, dan: Catharijn Bergh: stuk land 0-58-64
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. de Meurtelsweg)
71d Jan Trinen, dan: Hendrick Ramaeckers: stuk land 0-75-39
(reg. Geurd Bergh en t.a.z. de gemeente -afkomstig van MaiaWee-, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. de Meurtelsweg)
72a de gemeente, dan: Hendrick Ramaeckers: stuk land afkomstig van MariaWee 0-91-58
(reg. Willem Coenen en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op de Meurtelsweg)
72b erfg. Willem Coenen, dan: Christijn Coenen: stuk land 0-92-44
(reg. de gemeente en t.a.z. Albert Cuijpers, hfd. Derick van Appeven en t.a.z. de Meurtelsweg)

72c Albert Cuijpers: stuk land 0-130-0
(reg. de erfg. Willem Coenen en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op de Heerbaan)
72d Steven Lenaerts, dan: Daem Frencken: stuk land 0-130-0
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. Derick van der Kitzen e.a., hfd. met een geer op de Heerbaan)
73a Meuwis Wandelen: stuk land 0-120-52
(reg. de Meurtelsweg en t.a.z. Heijn Wandelen, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Geurd Wandelen)
73b Heijn Wandelen: stuk land 0-104-50
(reg. Meuwes Wandelen en t.a.z. Geurd Wandelen, hfd. op Geurd Wandelen en t.a.z. op de Heerbeen)
73c Geurd Wandelen: stuk land 1-100-70
(reg. Heijn Wandelen en t.a.z. Peter Ramaeckers, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op eigen erf)
73d idem: stuk land 0-149-50
(reg. eigen erf en t.a.z. Heijn Wandelen, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op eigen erf)
73e Heijn Wandelen: stuk land 0-54-33
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. Meuwis Wandelen, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Peter Ramaeckers)
74a Meuwis Wandelen: stuk land 0-75-8
(reg. Heijn Wandelen en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Peter Ramaeckers)
74b Linnardt Clout: stuk land 1-51-92
(reg. Meuwis Wandelen en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Peter Ramaeckers)
74c schepen Merten Houben: stuk land 0-131-67
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Teunis van den Borg)
74d Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers 0-61-50
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op eigen erf)
75a Claes Slijpen: stuk land 0-110-85
(reg. Heijn Ramaeckers en t.a.z. Wijnand Puts, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Derick van Appeven)
75b Wijnand Puts: stuk land 0-63-38
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. Peter Cuijpers, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Derick van Appeven)
75c Peter Cuijpers: stuk land 0-63-38
(reg. Wijnand Puts en t.a.z. Lambert Cuijpers, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Derick van Appeven)
75d Lambert Cuijpers: stuk land 0-63-38
(reg. Peter Cuijpers en t.a.z. Derick van Appeven, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Derick van Appeven)
76a Derick van Appeven c.s.: stuk land 0-35-21
(reg. Lambert Cuijpers en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op eigen erf)
76b Jan Trinen: stuk land 0-88-95
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Derick van Appeven, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. Derick van Appeven)
76c Hendrick van Dilsen: stuk land 0-126-18
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Gielis Weerdts, hfd. op Meurtelsweg en t.a.z. op de Derick van Appeven)
77a Gielis Weerdts: stuk land 0-92-5
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Frans Beuijsers, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op Derick van Appeven)
77b Francis Buijsers: stuk land 0-92-5
(reg. Gielis Weerdts en t.a.z. de gemeente, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op de gemeente, afkomstig van MariaWee)
77c de gemeente, dan: Linnardt Clout: stuk land 1-12-27
(reg. Francis Buijsers en t.a.z. de erfg. Willem Voenen, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op eigen erf)
77d erfg. Willem Coenen, dan 1/2 Steven Coenen en 1/2 Christijn Coenen: stuk land 1-83-39
(reg. de PP jezuïeten en t.a.z. eigen erf, hfd. op de gemeente en t.a.z. op erfg. Willem Pallant)
78a de gemeente, dan: Hendrick Ramaeckers: 0-83-67
(reg. erfg. Willem Coenen en t.a.z. Merten Bergh, hfd. op de PP jezuïeten en t.a.z. op eigen erf)
78b de PP jezuïeten: stuk land 0-101-21
(reg. Merten Bergh en t.a.z. erfg. Willem Pallant, hfd. op erfg. Willem Pallant en t.a.z. op gemeente)
78c Merten Bergh: stuk land 2-12-81
(reg. weerszijden PP jezuïeten, hfd. op PP jezuïeten en t.a.z. op gemeente)
78d de PP jezuïeten: stuk land 0-146-45
(reg. eigen erf en t.a.z. erfg. Willem Pallant, hfd. op de Meurtelsweg en t.a.z. op eigen erf)

 
 

hier begint de hoeve van Linnardt Clout
78e Derick van Appeven: stuk land, huis en moeshof 0-51-83
(reg. het kerkhof of de Steeg en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de leigraaf en t.a.z. de straat)
79a Linnardt Clout: moeshof 0-55-51
(reg. Derick van Appeven en t.a.z. Derick van der Kitzen, hfd. op de leigraaf en t.a.z. op de straat)
79b Derick van der Kitzen: huis en moeshof 0-63-96
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Thijs Linssen, hfd. op de leigraaf en t.a.z. de straat)
79c Linnardt Clout: huis en boomgaard 1-35-17
(reg. Reijner Tellers en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op de karbaan en t.a.z. de straat)
79d Reijner Tellers: land en moeshof 0-56-0
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Joannes van den Heuvel, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Joannes van den Heuvel)
- hieruit voor moeshof 0-29-0
80a Joannes van den Heuvel: land, moeshof en half huis 0-56-0
(reg. Reijner Tellers en t.a.z. Gielis Weerdts, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Reijner Tellers)
- hieruit voor hof en huis 0-29-50
80b Reijner Tellers: half huis en moeshof 0-10-75
(reg. Gielis Weerdts en t.a.z. de straat, hfd. op Joannes van den Heuvel)
80c Gielis Weerdts: huis, moeshof en land 0-94-29
(reg. Joannes van den Heuvel en Reijner Tellers en t.a.z. Peter Smeets, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de straat)
- hieruit voor huis en hof 0-49-4
80d Derick van Appeven c.s.: stuk land 1-77-63
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Peter Houben e.a., hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick van der Kitzen)
80e Jan Trinen: stuk land 0-133-5
(reg. Derick van Appeven en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick van der Kitzen)
81a Linnardt Clout: stuk land 0-107-41
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Derick van der Kitzen, hfd. op de karbaan en t.a.z. Derick van der Kitzen)
81b Derick van der Kitzen: stuk land 1-66-10
(reg. wederzijds Linnardt Clout, hfd. op de karbaan en t.a.z. eigen erf)
81c Linnardt Clout: stuk land 1-50-50
(reg. Derick van der Kitzen en t.a.z. Hendrick van Dilsen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick van der Kitzen)
81d Hendrick van Dilsen: stuk land 1-85-0
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick van der Kitzen)
82a Jan Trinen: stuk land 1-76-90
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op de karbaan)

82b Derick van der Kitzen: stuk land 0-142-31
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Derick van Appeven e.a., hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
82c Derick van Appeven c.s.: stuk land 0-139-16
(reg. Derick van der Kitzen en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. Steven Lenaerts)
82d Jan Trinen: stuk land 0-60-88
(reg. Derick van Appeven en t.a.z. Hendrick van Dilsen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
83a Hendrick van Dilsen: stuk land 0-61-16
(reg. wederzijds Jan Trinen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
83b Jan Trinen: stuk land 0-32-12
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
83c Linnardt Clout: stuk land 0-73-38
(reg. Jan Trinen en t.a.z. Derick van Appeven, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op de karbaan)
83d Derick van Appeven c.s.: stuk land 0-91-43
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Derick van der Kitzen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op de karbaan)
83e Derick van der Kitzen: stuk land 0-104-95
(reg. Derick van Appeven en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op de karbaan)
84a Peter Ramaeckers, dan: Meuwis Wandelen: stuk land 0-116-21
(reg. de karbaan en t.a.z. Geurd Wandelen, hfd. op Geurd Wandelen)
84b Geurd Wandelen: stuk land 0-113-6
(reg. wederzijds Peter Ramaeckers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op eigen erf)
84c Peter Ramaecker, dan: Meuwis Wandelen: 1-35-65
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. de erfg. Willem Coenen, hfd. op de karbaan en Clouteweg en t.a.z. op Meuwis Wandelen)
84d erfg. Willem Coenen: stuk land 0-106-18
(reg. Peter Ramaeckers en t.a.z. Thijs Linssen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. Linnardt Clout)
85a Thijs Linssen: stuk land 0-42-0
(reg. de erfg. Willem Coenen en t.a.z. Jacob Timmermans, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Linnaerdt Clout)
85b Jacob Timmermans, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-38-50
(reg. Thijs Linssen en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Merten Houben)
85c Theunis van den Borg: stuk land 0-104-28
(reg. Jacob Timmermans en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op schepen Merten Houben)
85d Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-69-4
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Derick van Appeven, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op eigen erf)
86a Derick van Appeven c.s.: stuk land 0-146-27
(reg. Claes Slijpen e.a. en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op gemeenteland en t.a.z. op Heijn Raemackers)
86b Linnardt Clout: stuk land 0-127-10
(reg. Derick van Appeven en t.a.z. Derick van der Kitzen, hfd. op eigen erf en t.a.z. Heijn Ramaeckers)
86c Derick van der Kitzen: stuk land 0-130-84
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op Francis Buijsers en t.a.z. Heijn Ramaeckers)
86d Claes Slijpen: stuk land 2-45-53
(reg. Derick van der Kitzen en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op Francis Buijsers en t.a.z. op Heijn Ramaeckers)
87a de gemeente, dan: Linnardt Clout: 1-64-24
(reg. erfg. Willem Coenen en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op Derick van Appeven en t.a.z. op erfg. Willem Pallant)
87b Linnardt Clout: stuk land 2-26-0
(reg. de gemeente en t.a.z. Frans Buijsers en de Clouteweg, hfd. op eigen erf en t.a.z. de PP jezuïeten)
87c Francis Buijsers: stuk land 0-80-46
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op Claes Slijpen en t.a.z. Hielis Weerdts)
87d Gielis Weerdts: stuk land 0-80-46
(reg. Francis Buijsers en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Linnardt Clout)

 
 

hier begint de hoeve van Claes Slijpen
87e Thijs Linssen: huis en moeshof 0-63-96
(reg. Derick van der Kitzen en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
88a Theunis van den Borg: huis en moeshof 0-67-8
(reg. Thijs Linssen en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
88b Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers: huis en moeshof 0-35-80
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Merten Versteegen, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
88c Merten Versteegen: stuk land 0-35-80
(reg. Heijn Ramaeckers en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
88d Jan Severijns: huis en moeshof 0-100-12
(reg. Merten Versteegen en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
89a Claes Slijpen: huis en moeshof 0-99-18
(reg. Jan Severijns en t.a.z. juffr. Bordels, hfd. opde straat en t.a.z. de leigraaf)
89b mevrouw Monceau: stuk land 0-70-0
(reg. Jan Severijns en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
89c Jan Severijns: stuk land 1-0-78
(reg. mevrouw Monceau en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
89d Claes Slijpen: stuk land 2-2-0
(reg. Jan Severijns en t.a.z. het Wijersweegske, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
89e mevrouw Monceau: stuk land 0-56-22
(reg. Thijs Linssen en t.a.z. de Clouteweg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Merten Versteegen)
90a Thijs Linssen: stuk land 0-37-50
(reg. mevrouw Monceau en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Merten Versteegen)
90b Jan Severijns: stuk land 0-48-8
(reg. Thijs Linssen en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de karbaan en t.a.z. Merten Versteegen)
90c Claes Slijpen: stuk land 1-10-95
(reg. Jan Severijns en t.a.z. het Wijersweegske, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jacob Timmermans)
90d Merten Versteegen: stuk land 2-121-44
(reg. de Clouteweg en t.a.z. Jacob Timmermans en Linnardt Wandelen, hfd. op Jan Severijns e.a. en t.a.z. op Heijn Ramaeckers)
91a Jacob Timmermans, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-80-19
(reg. Merten Versteegen en t.a.z. het Wijersweegske, hfd. op Claes Slijpen en t.a.z. op Linnardt Wandelen)
91b Linnardt Wandelen erfg.: stuk land 1-2-42
(reg. Merten van Helden en t.a.z. het Wijersweegske, hfd. op Jacob Timmermans en t.a.z. Claes Slijpen)
91c Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers: 1-0-47
(reg. Merten van Helden en t.a.z. juffr. Maroyen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Linnardt Wandelen)
91d juffr. Maroyen, dan: capitein Linsingen: stuk land 0-140-85
(reg. Heijn Ramaeckers en t.a.z. Ava opt Veldt, hoofd op de Clouteweg en t.a.z. op Claes Slijpen)
91e Claes Slijpen: stuk land 0-94-45
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. het Wijersweegske, hfd. op Linnardt Wandelen en t.a.z. op juffr. Langenacker)
92a juffr. Langenacker, dan: kapelanie van Posterholt: stuk land 1-49-22
(reg. het Wijersweegske en t.a.z. Ava opt Veldt e.a., hfd. op Claes Slijpen en t.a.z. Linnardt Clout)
92b Ava opt Veldt: stuk land 0-83-51
(reg. jufffr. Maroyen en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. op de Clouteweg op juffr. Langenacker)
92c Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-36-51
(reg. Ava opt Veldt en t.a.z. mevrouw Monceau, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op juffr. Langenacker)
92d mevrouw Monceau: stuk land 0-97-64
(reg. Heijn Ramaeckers en t.a.z. juffr. Langenacker, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. juffr. Langenacker)
93a juffr. Langenacker, dan: kapelanie van Posterholt: stuk land 0-58-66
(reg. mevrouw Monceau en t.a.z. Nollis Vaessen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Linnardt Clout)
93b Nollis Vaessen: stuk land 1-2-0
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. juffr. Maroyen, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Jan Severijns)
93c Linnardt Clout: stuk land 0-85-40
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op het Wijersweegske en t.a.z. juffr. Langenacker)
93d Jan Severijns: stuk land 0-85-40
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op het Wijersweegske en t.a.z. Nollis Vaessen)
94a juffr. Maroyen, dan: capitein Linsingen: stuk land 1-3-87
(reg. Nollis Vaessen en t.a.z. de Heerbaan, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op juffr. Langenacker)
94b juffr. Langenacker, dan: kapelanie van Posterholt: 0-64-77
(reg. juffr. Maroyen en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Jan Severijns)
94c Claes Slijpen: stuk land 0-65-10
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. Geurt Geurtiens, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Jan Severijns)
94d Geurt Geurtiens c.s., dan: Hendrick Ramaeckers: stuk land 0-143-45
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. het Wijersweegske, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Severijns)
95a Jan Trinen: stuk land 1-19-95
(reg. de Clouteweg en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Hendrick van Dilsen)
95b Hendrick van Dilsen: stuk land 0-67-76
(reg. de Clouteweg en t.a.z. Reijner Tellers, hfd. op Jan Trinen en t.a.z. op Francis Buijsers)
95c Reijner Tellers: stuk land 0-42-7
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op Jan Trinen en t.a.z. op Gielis Weerdts)
95d Gielis Weerdts: stuk land 0-45-69
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Francis Buijsers, hfd. op Reijner Tellers en t.a.z. op mevrouw Monceau)
96a Francis Buijsers: stuk land 0-45-89
(reg. Gielis Weerdts en t.a.z. de Clouteweg, hfd op Hendrick van Dilsen en t.a.z. op mevrouw Monceau)
96b mevrouw Monceau: stuk land 2-85-3
(reg. Francis Buijsers en t.a.z. Simon Brentiens, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op Theunis van den Borg)
96c Simon Brentiens, Neulke Smeets, wed.: stuk land 0-63-63
(reg. mevrouw Monceau en t.a.z. de PP jezuïeten, hfd. op de Clouteweg en t.a.z. op de gemeente)
96d de gemeente: stuk land 0-75-8
(reg. Simon Brentiens en t.a.z. Geurt Geurtiens, hfd. op de PP jezuieten en t.a.z. op Theunis van den Borg)

96e Theunis van den Borg: stuk land 2-23-0
(reg. Jan Trinen e.a. en t.a.z. Geurt Geurtiens, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de gemeente)
97a Geurt Geurtiens, dan: Hendrick Ramaeckers: stuk land 0-146-56
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
97b Jan Severijns: stuk land 0-142-51
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
97c Claes Slijpen: stuk land 0-146-67
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
97d Jan Houben: stuk land 0-140-42
(reg. Geret Houben en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. opde Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
98a Geret Houben c.s.: stuk land 0-146-0
(reg. Jan Houben en t.a.z. Willem Hacken, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
98b Willem Hacken c.s.: stuk land 0-139-67
(reg. Geret Houben en t.a.z. juffr. Bordels, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de PP jezuïeten)
98c juffr. Bordels stuk land (en moeshof) 1-59-81
(reg. de weg en t.a.z. NN, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor de moeshof 0-59-31
98d idem: stuk land 2-96-67
(reg. het Wijersweegske en t.a.z. de mistweg, hfd. op de straat en t.a.z. de karbaan)
98e idem: stuk land 26-117-58
(reg. de Heerbaan en t.a.z. de karbaan, reg. het Wijersweegske en t.a.z. Albert Cuijpers e.a.)
99a idem: stuk land 5-122-24
(reg. Willem Hacken en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. de PP. jezuïeten)

 

hier begint de hoeve van Jan Houben
99b Albert Cuijpers: land, huis en moeshof 1-25-33
(reg. het Wijersweegske en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-85-33
99c Jan Houben: stuk land 0-109-64
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. Hendrick van Dilsen, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
99d Hendrick van Dilsen: land, moeshof en huisplaats 0-116-1
(reg. Jan Houben en t.a.z. Nollis Schreurs, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hieruit voor huis en hof 0-36-76
100a Nollis Schreurs: stuk land (huisplaats en moeshof) 0-72-34
(reg. Hendrick van Dilsen en t.a.z. de wed. Jen Ramaeckers, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
100b wed. Jen Ramaeckers: stuk land (en moeshof) 0-57-56
(reg. Nollis Schreurs en t.a.z. de Steeg, hfd. op de straat en t.a.z. op Jan Houben)
- hieruit voor moeshof 1/4 morgen
100c Jan Houben: stuk land 0-48-16
(reg. Nollis Schreurs en t.a.z. de Steeg, hfd. op de wed. Ramaeckers en t.a.z. de leigraaf)
100d de wed. W. van Cruchten: huis en moeshof 0-69-38
(reg. de weg en t.a.z. Peter Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
100e item: stuk land 0-27-35
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. het voetpad, hfd. op de weg)

101a Peter Houben: stuk land 0-48-73
(reg. wed. Jan van Cruchten en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. de straat en t.a.z. op het voetpad)
101b Heijn Ramaeckers, dan Peter Ramaeckers: stuk land 0-147-20
(reg. Peter Houben en t.a.z. de armen van Vlodrop, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
101c de armen van Vlodrop: stuk land 4-22-18
(reg. Heijn Ramaeckers en t.a.z. Thijs Linssen, hfd. op de straat en de wed. Paull en t.a.z. op Albert Cuijpers)
101d de wed. Paull: huis en hof 0-23-50
(reg. de armen van Vlodrop en t.a.z. de wed. Jacob Ramaeckers, hfd. op de straat en t.a.z. op de armen van Vlodrop)
102a de wed. Jacob Ramaeckers: huis en moeshof 0-23-50
(reg. de wed. Paull en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op de armen van Vlodrop)
102b Thijs Linssen: stuk land 0-60-90
(reg. weerszijden en hfd. op de armen van Vlodrop en t.a.z. op de weg)

 

102c Albert Cuijpers, dan: Jan Houben: stuk land 0-75-0
(reg. de armen van Vlodrop en t.a.z. de karbaan, hfd. op de weg en t.a.z. op de armen van Vlodrop)
102d erfg. van Hingen: stuk land 0-84-68
(reg. de armen van Vlodrop en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op het voetpad)
103a Jan Trinen: stuk land 0-96-47
(reg. erfg. van Hingen en t.a.z. de weg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Linnardt Clout)
103b Linnardt Clout: stuk land 0-79-97
(reg. erfg. van Hingen en t.a.z. de weg, hfd. op Jan Trinen en t.a.z. op wed. Jan van Cruchten)
103cAlbert Cuijpers: stuk land 1-11-76
(reg. het Groenweegske en t.a.z. wed. Steven Lenaerts, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Gielis Weerdt)
103d wed. Steven Lenaerts: stuk land 1-51-44
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. de erfg. van Hingen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Gielis Weerdts)
104a erfg. van Hingen: stuk land 2-33-87
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. Albert Cuijpers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Claes Slijpen)
104b Claes Slijpen: stuk land 0-60-23
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. de wed. Paull, hfd. op de erfg. van Hingen en t.a.z. op Albert Cuijpers)
104c de wed. Paull: stuk land 0-54-28
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. Albert Cuijpers, beide hoofden op Claes Slijpen)

 

104d Albert Cuijpers: stuk land 2-2-53
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. de Voerweg, hfd. op de karbaan en t.a.z. de gemeente)
104e de gemeente, dan 1/2 Antoin Blom en 1/2 Gerard Halffkan: stuk land 1-58-4
(reg. de Voerweg en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op Albert Cuijpers en t.a.z. op Jan Houben)
105a Claes Slijpen: stuk land 2-138-26
(reg. de gemeente en t.a.z. Gieleis Weerdts, hfd. op Jan Houben en t.a.z. op erfg. van Hingen)
105b Jan de Wael: stuk land 0-6-82
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. de erfg. Areth Janssen, hfd. op de gemeente en t.a.z. Heijn Ramaeckers)
105c erfg. Areth Ramaeckers c.s., dan: Daem Frencken c.s.: stuk land 0-32-94
(reg. Jan de Wal en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Heijn Ramaeckers)
105d Gielis Weerdts: stuk land 1-38-50
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. het Groenweegske, hfd. op Albert Cuijpers en t.a.z. op Peter Houben)
106a Lambert van Appeven: stuk land 0-111-48
(reg. Claes Slijpen en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. op Claes Slijpen en t.a.z. op Gielis Weerdts)
106b Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers: 0-76-58
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op Gielis Weerdts en t.a.z. op Jan Houben)
106c Jan Houben: stuk land 4-41-94
(reg. de Voerweg en t.a.z. Claes Slijpen e.a., hfd. op de gemeente en t.a.z. op Mettien Beck)

106d Claes Slijpen: stuk land 0-87-62
(reg. Heijn Ramaeckers en t.a.z. de wed. Jacob Ramaeckers, hfd. op Peter Houben en t.a.z. op Jan Houben)
106e de wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-135-12
(reg. Jan Houben en t.a.z. Peter Houben, hfd. op Claes Slijpen en t.a.z. op Joannes Brouwers)
107a Peter Houben: stuk land 0-108-64
(reg. de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. juffr. Bordels, hfd. op Gielis Weerdts en t.a.z. op de pastorie van Vlodrop)
107b de pastorie van Vlodrop: stuk land 1-140-58
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. Jan de Wael en Joannes Brouwers, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op Peter Houben)
107c Joannes Brouwers, dan: Arnoldus Vaessen: stuk land 0-130-41
(reg. Jan Houben en t.a.z. de pastorie van Vlodrop, hfd. op de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. Jan de Wael)
107d Jan de Wael: stuk land 0-11-15
(reg. de pastorie van Vlodrop en t.a.z. de erfg. Areth Ramaeckers, hfd. op Joannes Brouwers en t.a.z. op juffr. Bordels)
108a de erfg. Areth Ramaeckers c.s., dan: Daem Frencken c.s.: stuk land 0-55-41
(reg. Jan de Wael en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op Joannes Brouwers en t.a.z. op juffr. Bordels)
108b Claes Slijpen: stuk land 0-68-95
(reg. de erfg. Areth Ramaeckers en t.a.z. Anton Blom e.a., hfd. op Joannes Brouwers en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)

108c Mettien Beck, dan: de wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-108-30
(reg. Jan Houben en t.a.z. Claes van der Loe, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Joannes Brouwers)
109a Claes van der Loe, dan: Hendrick Slijpen: stuk land 0-88-10
(reg. Mettien Beck en t.a.z. Anton Blom, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op eigen erf)
109b Anton Blom: stuk land 0-88-10
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Arnoldus Vaessen, hfd. op de Voerweg)
109c Arnoldus Vaessen: stuk land 0-88-10
(reg. Antoin Blom en t.a.z. Reijn Pullen, hfd. op de Voerweg en t.a.z. dhr. Gerardus Pallant)
109d dhr. Gerardus Pallant c.s., dan: de karmelitessen te Roermond: stuk land 2-20-59
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. de erfg. Reijn Pullen e.a., hfd. op Claes Slijpen en t.a.z. op Linnardt Wandelen)
110a de erfg. Reijn Pullen, dan: Anton Blom: stuk land 0-73-62
(reg. Arnoldus Vaessen en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de Voerweg en t.a.z. dhr. Gerardus Pallant)
110b de wed. Steven Lenaerts: stuk land 0-34-51
(reg. Reijn Pullen en t.a.z. Berent Slijpen, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)
110c Berent Slijpen: stuk land 0-53-34
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. de gemeente, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)
110d de gemeente: stuk land 0-117-0
(reg. Berent Slijpen en t.a.z. Thijs Lenssen, hfd. op de Voerweg en t.a.z. dhr. Gerardus Pallant)
111a Thijs Lenssen: stuk land 0-67-58
(reg. de gemeente en t.a.z. Hendrick Blom, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)
111b Hendrick Blom: stuk land 0-70-3
(reg. Thijs Lenssen en t.a.z. Anton Blom, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)
111c Anton Blom: stuk land 0-70-3
(reg. Hendrick Blom en t.a.z. Claes van der Loe, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)
111d Claes van der Loe, dan: Hendrick Slijpen: 0-70-3
(reg. Anton Blom en t.a.z. Hendrick Blom, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op dhr. Gerardus Pallant)
112a Hendrick Blom: stuk land 0-83-0
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Geret Halfkan, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
112b Geret Halfkan: stuk land 0-78-12
(reg. Hendrick Blom en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
112c Theunis van den Borg: stuk land 0-116-29
(reg. Jan Houben en t.a.z. de Voerweg, hfd. op Geret Halfkan en t.a.z. op Peter Smeets en Jan Cuijpers)

  112d Peter Smeets, dan: wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 1-7-96
(reg. de Voerweg en t.a.z. Jan Cuijpers, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Theunis van den Borg)
113a Jan Cuijpers: stuk land 1-29-50
(reg. Peter Smeets en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Theunis van den Borg)
113b Jan Houben: stuk land 0-102-37
(reg. Jan Cuijpers en t.a.z. Linnardt Wandelen, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Geret Halfkan)
113c Linnardt Wandelen erfg.: stuk land 3-64-66
(reg. Jan Houben en t.a.z. juffr. Bordels, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de erfg. Willem Pallant)
113d Claes Slijpen: stuk land 0-87-82
(reg. Linnardt Wandelen en t.a.z. juffr. Bordels, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op juffr. Bordels)
114a Linnardt Clout: stuk land 1-117-30
(reg. juffr. Bordels en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de weg)
114b Jan Severijns: stuk land 1-40-0
(reg. wederzijds Linnardt Clout, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de weg)
114c Linnardt Clout: stuk land 1-53-65
(reg. Jan Severijns en t.a.z. de gemeente, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de weg)
114d de gemeente, dan: Areth Schreurs c.s.: stuk land 2-29-20
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. het gemeen groes, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op de weg)
- hiervan de helft aan Jan Cuijpers
115a erfg. van Hingen: stuk land 0-119-88
(reg. de Steeg en t.a.z. de erfg. Reijn Pullen, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
115b erfg. Reijn Pullen, dan: Anton Blom: stuk land 0-113-30
(reg. erfg. van Hingen en t.a.z. Hendrick Blom, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hiervan af voor huisplaats 0-70-0
115c Hendrick Blom: stuk land 0-71-36
(reg. erfg. Reijner Pullen en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de straat en t.a.z. op Lambert Severijns)
- hiervan af voor de kamp 0-41-36
115d wed. Steven Lenaerts: huis en moeshof 0-29-21
(reg. Hendrick Blom en t.a.z. de Steeg, hfd. op de straat en t.a.z. op Joannes Lowys)
116a Joannes Lowys: huis en moeshof 0-43-47
(reg. Hendrick Blom en t.a.z. de Steeg, hfd. op Steven Lenaerts en t.a.z. op Lambert Severijsn)
116b Lambert Severijns: huis en moeshof 0-75-0
(reg. de erfg. Reijn Pullen en t.a.z. de Steeg, hfd. op Hendrick Blom en Jan Severijns en t.a.z. op Hendrick van Dilsen)
116c Hendrick van Dilsen: stuk groes als land 0-89-0
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. de leigraaf, hfd. op de Steeg)
116d secr. Geelen: stuk land 1-104-84
(reg. de straat en t.a.z. de Steeg, hfd. op de leigraaf)
117a Jan Houben: huis, moeshof en land 4-16-20
(reg. de Voerweg en t.a.z. het weegske, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
- hieruit voor huis en hof 0-146-20
117b Claes van der Loe: huis en moeshof 0-66-0
(reg. het vaeren en t.a.z. Arnoldus Vaessen, hfd. op de straat en t.a.z. op de weg)
117c Arnoldus Vaessen: huis en hof 0-40-85
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Geret Halfkan, hfd. op de straat en t.a.z. op de weg)
117d Geret Halfkan: huis en moeshof en land 0-71-41
(reg. Arnoldus Vaessen en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de straat en t.a.z. op de weg)
- hieruit voor huis en hof 0-31-41
118a Jan Houben: stuk land 0-110-56
(reg. Geret Halfkan en t.a.z. de Winckelsweg, hfd. op de weg en t.a.z. op het voetpad)
118b schepen Lambert Boss: stuk land in de Winckel 0-126-0
(reg. de straat en t.a.z. de Winckelsweg, hfd. op het voetpad en t.a.z. dhr. Deschorsin c.s.)
118c dhr. Deschorsin c.s.: stuk land 1-42-31
(reg. de straat en t.a.z. de Winckelsweg, hfd. op schepen Lambert Boss en t.a.z. op Lambert van Appeven)
- hiervan de helft aan Theodorus van Pallant
118d Lambert van Appeven: stuk land 2-67-69
(reg. dhr. Deschorsin c.s. en t.a.z. de straat, hfd. op de straat en t.a.z. op de Winckelsweg)
119a Hendrick Blom: stuk land 0-98-0
(reg. de Voerweg en t.a.z. Lambert Severijns, hfd. op de weg en t.a.z. op de wed. Jacob Ramaeckers)
119b Lambert Severijns: stuk land 0-45-76
(reg. Hendrick Blom en t.a.z. Christijn Gelaudi, hfd. op de weg en t.a.z. op Christijn Gelaudi)
119c Christijn Gelaudi: stuk land 0-26-30
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Derick Severins, hfd. op de weg en t.a.z. op Derick Severijns)
119d Derick Severijns, dan: Neulke Severijns: 0-75-42
(reg. Christijn Gelaudi en t.a.z. Theunis van den Borg en Jan Hommen, hfd. op de weg en t.a.z. op Jan Hommen)
120a Christijn Gelaudi: stuk land 0-42-61
(reg. Derick Severijns en t.a.z. de wed. Jacob Ramaeckers, hfd. op Lambert Severijns en t.a.z. op Jan Houben)
120b wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-107-0
(reg. Christijn Gelaudi en t.a.z. de Voerweg, hfd. op Hendrick Blom en t.a.z. de gemeente)
120c Jan Houben: stuk land 0-143-53
(reg. Derick Severijns en t.a.z. Berent Slijpen, hfd. op Marie Houben en t.a.z. op Theunis van den Borg)
120d Theunis van den Borg: stuk land 0-48-43
(reg. Derick Severijns en t.a.z. Berent Slijpen, hfd. op de weg en t.a.z. op Jan Houben)
121a Berent Slijpen: stuk land 0-61-50
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de weg en t..a.z. op Marie Houben)
121b wed.Steven Lenaerts: stuk land 0-57-55
(reg. Berent Slijpen en t.a.z. Marie Houben, hfd. op de weg en t.a.z. op Marie Houben)
121c Marie Houben: stuk land 1-8-10
(reg. Jan Houben en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op Lambert van Appeven en t.a.z. op de gemeente)
121d Catharijn Houben: stuk land 0-139-16
(reg. Marie Houben en t.a.z. Albert Cuijpers, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Lambert van Appeven)
122a de gemeente, dan: Metten Beeck: stuk land 0-98-97
(reg. Catharina Houben e.a. en t.a.z. de Voerweg, hfd. op de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. op Lambert Severijns)
122b Albert Cuijpers: stuk land 1-12-27
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op Lambert van Appeven en t.a.z. op Lambert Severijns)
122c Linnardt Clout: stuk land 1-41-10
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. de weg, hfd. op Lambert van Appeven en t.a.z. op Lambert Severijns)
  122d Lambert Severijns: stuk land 0-101-92
(reg. de Voerweg en t.a.z. Linnardt Clout e.a., hfd. op de weg en t.a.z. de gemeente)
123a de gemeente, dan: Mettien Beeck: stuk land 0-29-72
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. de gemeen heyken aan het hagelkruis, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de weg)
123b Albert Cuijpers: stuk land 0-46-77
(reg. de gemeente en t.a.z. Marie Houben, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de weg)
123c Lambert van Appeven: stuk land 0-103-33
(reg. de Voerweg en t.a.z. Lambert Severijns, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Houben)
123d Jan Houben: stuk land 0-117-21
(reg. de Voerweg en t.a.z. de gemeente, hfd. op Lambert van Appeven en t.a.z. op de wed. Jacob Ramaeckers)
124a Lambert Severijns: stuk land 0-95-35
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. de gemeente, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Claes van der Loe)
124b de gemeente, dan Mettien Beeck: stuk land 0-45-20
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick Severijns)
124c Jan Houben: stuk land 0-27-40
(reg. de gemeente en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick Severijns)
124d Lambert van Appeven: stuk land 0-51-52
(reg. Jan Houben en t.a.z. de wed. Jen Ramaeckers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Catharijn Houben)
125a de wed. Jen Ramaeckers: stuk land 0-51-57
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Catharijn Houben)
125b Catharijn Houben: stuk land 0-82-5
(reg. Jan Severijns en t.a.z. Derick Severijns, hfd. op de wed. Jen Ramaeckers en t.a.z. op Peter Houben)
125c Peter Houben: stuk land 0-106-18
(reg. de armen van Posterholt en t.a.z. Derick Severijns, hfd. op Claes van der Loe en t.a.z. op Catharijn Houben)
125d Mettien Beeck c.s.: stuk land 1-81-33
(reg. Peter Houben e.a. en t.a.z. Claes van der Loe en Lambert Severijns, hfd. op Jan Houben en t.a.z. op Claes van der Loe)
126a Claes van der Loe: stuk land 0-47-26
(reg. Derick Severijns en t.a.z. de gemeente, beide hoofden op Lambert Severijns)
126b de gemeente, dan: Mettien Beeck: stuk land 0-46-50
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Jan Houben, hfd. op Lambert Severijns en t.a.z. op Theunis van den Borg)
126c Lambert Severijns: stuk land 0-109-9
(reg. Derick Severijns en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op Claes van der Loe en t.a.z. op Joannes Brouwers)
126d Theunis van den Borg: stuk land 0-95-48
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. de wed. Jacob Ramaeckers, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Joannes Brouwers)
127a wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-124-78
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. de Voerweg, hfd. op Jan Houben en t.a.z. Thijs Lenssen)
127b Thijs Lenssen: stuk land 0-81-93
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. de Voerweg, hfd. op de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. Joannes Brouwers)
127c Joannes Brouwers, dan: Nollis Vaessen: stuk land 0-62-74
(reg. Thijs Lenssen e.a. en t.a.z. Claes van der Loe, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Lambert van Appeven)
127d Claes van der Loe, dan: Hendrick Slijpen: stuk land 0-50-48
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Derick Severijns, hfd. op de armen van Posterholt en t.a.z. op Lambert Severijns)
128a Lambert van Appeven: stuk land 0-50-89
(reg. Joannes Brouwers en t.a.z. de armen van Posterholt, beide hoofden op Claes van der Loe)
128b Claes van der Loe, dan: Hendrick Slijpen: stuk land 0-108-63
(reg. Joannes Brouwers en Lambert van Appeven en t.a.z. Johannes Lowys en Theunis van den Borg, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op de armen van Posterholt)
128c Joannes Lowys: stuk land 0-125-31
(reg. de Voerweg en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op Claes van der Loe en t.a.z. op Lambert Severijns)
128d Theunis van den Borg: stuk land 0-54-40
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Corst Reijnbooms, hfd. op Joannes Lowys en t.a.z. op Geret Roggen)
129a Corst Reijnbooms: stuk land 0-51-50
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. de wed. Paull. hfd. op Joannes Lowys en t.a.z. op Geret Roggen)
129b Lambert Severijns: stuk land 0-63-64
(reg. Joannes Lowys en t.a.z. Vlaes van der Loe, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op de wed. Paull)
129c Claes van der Loe: stuk land 0-56-12
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Christijn Gelaudi)
129d Lambert van Appeven: stuk land 0-55-25
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Heijn Ramaeckers, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Joannes Lowys)
130a Heijn Ramaeckers, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-55-76
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Derick Severijns, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
130b de wed. Paull: stuk land 0-5-79
(reg. Corst Reijnbooms en t.a.z. Christijn Gelaudi, hfd. op Peter Smeets en t.a.z. op Lambert Severijns)
130c Christijn Gelaudi: stuk land 0-15-92
(reg. de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. Joannes Lowys, hfd. op Claes van der Loe en t.a.z. op Geret Roggen)
130d Joannes Lowys: stuk land 0-35-82
(reg. Christijn Gelaudi en t.a.z. Jan Houben, hfd. op Claes van der Loe en t.a.z. op Jan Severijns)
131a Jan Houben: stuk land 0-86-17
(reg. Joannes Lowys en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op Heijn Ramaeckers en t.a.z. op Jan Severijns)
131b Lambert van Appeven: stuk land 0-42-86
(reg. Jan Severijns en t.a.z. de wed. Jacob Ramaeckers, hfd. op Jan Houben en t.a.z. op Marie Houben)
131c de wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-48-60
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Derick Severijns, hfd. op Jan Houben en t.a.z. op Marie Houben)
131d Derick Severijns c.s., dan Neulke Severijns, wed. Willem Stevens: stuk land 1-0-61
(reg. de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. de Voerweg, hfd. op Heijn Ramaeckers en t.a.z. op de gemeente)
132a Marie Houben: stuk land 0-69-11
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. de gemeente, hfd. op de wed. Muijsers en t.a.z. op Derick Severijns)
132b de gemeente, dan: Mettien Beeck: stuk land 0-141-40
(reg. Derick Severijns en t.a.z. Lambert Severijns, hfd. op de Voerweg en t.a.z. de wed. Muijsers)
132c Lambert Severijns: stuk land 0-76-39
(reg. de gemeente en t.a.z. Thijs Lenssen, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Lambert van Appeven)
132d Thijs Lenssen: stuk land 0-95-56
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Lambert van Appeven)
133a Lambert van Appeven: stuk land 0-46-19
(reg. Thijs Lenssen en t.a.z. Reijner Pullen, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Jan Houben)
133b Reijner Pullen, dan: Anton Blom: stuk land 0-61-65
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Theunis van den Borg, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Catharijn Houben)
133c Theunis van den Borg: stuk land 0-68-18
(reg. Reijner Pullen en t.a.z. de wed. Muijsers, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Linnardt Clout)
133d Linnardt Clout: stuk land 0-116-96
(reg. Joannes Lowys en t.a.z. Peter Houben, hfd. op Theunis van den Borg en t.a.z. op Derick Severijns)
134a Peter Houben: stuk land 0-114-95
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op Derick Severijns en t.a.z. op Theunis van den Borg)
134b Catharijn Houben: stuk land 0-106-50
(reg. Peter Houben en t.a.z. Marie Houben, hfd. op Derick Severijns en t.a.z. op Reijner Pullen)
134c Marie Houben: stuk land 0-109-96
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. Jan Houben, hfd. op Derick Severijns en t.a.z. op Reijner Pullen)
134d Jan Houben: stuk land 0-127-27
(reg. Marie Houben en t.a.z. Steven Lenaerts e.a., hfd. op Derick Severijns en t.a.z. op Lambert van Appeven)
135a wed. Steven Lenaerts: stuk land 0-94-48
(reg. Thijs Lenssen en t.a.z. Hendrick Blom, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
135b Hendrick Blom: stuk land 0-73-17
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. wed. Jacob Ramaeckers, hfd. op Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
135c wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-22-68
(reg. Hendrick Blom en t.a.z. de wed. Paull, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
135d de wed. Paull: stuk land 0-22-68
(reg. de wed. Jacob Ramaeckers en t.a.z. Peter Smeets, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
136a Peter Smeets, dan: de wed. Jacob Ramaeckers: stuk land 0-82-14
(reg. de wed. Paull en t.a.z. Lambert Severijns, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
136b Lambert Severijns: stuk land 0-60-0
(reg. Peter Smeets en t.a.z. Claes van der Loe, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
136c Claes van der Loe, dan: Hendrick Slijpen: stuk land 0-66-10
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
137a Lambert van Appeven: stuk land 0-138-84
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. Nollis Vaessen, hfd. op de Voerweg en t.a.z. op Jan Houben)
137b Nollis Vaessen: stuk land 0-71-39
(reg. de Voerweg en t.a.z. Lambert Severijns, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Lambert van Appeven)
137c Lambert Severijns: stuk land 0-77-85
(reg. Nollis Vaessen en t.a.z. Derick Severijns, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Lambert van Appeven)
137d Derick Severijns, dan: Anna Severijns: stuk land 0-86-16
(reg. Jan Houben e.a. en t.a.z. Marie Houben e.a., hfd. op Lambert Severijns en t.a.z. op de erfg. Willem Pallant)
137e Marie Houben: stuk land 0-64-75
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Claes van der Loe, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Derick Severijns)
138a Claes van der Loe, dan: Hendrick Slijpen: stuk land 0-38-22
(reg. Marie Houben en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. Derick Severijns)
138b Lambert van Appeven: stuk land 0-45-71
(reg. Claes van der Loe en t.a.z. de erfg. Willem Pallant, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op Derick Severijns)
  hier begint de hoeve van schepen Lambert Boss
138c Lambert Boss: huis, moeshof en land 2-35-25
(reg. de Winckelsweg en t.a.z. Linnardt Muijsers, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op Jan van Appeven)
- hieruit voor huis en hof 0-60-0
138d Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 0-148-9
(reg. de Winkelsweg en t.a.z. schepen Lambert Boss en Linnardt Muijsers, hfd. op Jan Houben en t.a.z. op Lambert van Appeven)
139a Marie Simons, dan: Matrie Frencken: stuk land, de wederhelft 0-148-9
(reg. de Winkelsweg en t.a.z. schepen Lambert Boss en Linnardt Muijsers, hfd. op Jan Houben en t.a.z. op Lambert van Appeven)
139b Linnardt Muijsers, dan: Steven Coenen: land, huis en moeshof 1-125-15
(reg. Lambert van Appeven en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. het voetpad)
- hieruit voor huis en hof 0-75-15
139c Jan Houben: stuk land 0-125-10
(reg. Linnardt Muijsers en t.a.z. Marie Houben, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op het voetpad)
139d Marie Houben: stuk land 0-141-63
(reg. Jan Houben en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op het voetpad)
140a Catharijn Houben: stuk land 0-126-75
(reg. Marie Houben en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op het voetpad)
140b Steven Lenaerts, dan: Linnardt Clout: stuk land 0-132-26
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. schepen Lambert Boss, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op het voetpad)
140c schepen Lambert Boss: stuk land 0-108-3
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. en t.a.z. eigen erf, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op het voetpad)
140d item: huis en moeshof 1-5-35
(reg. eigen erf en t.a.z. de straat, hfd. op de straat en de leigraaf en t.a.z. op het voetpad)
140e Jan van Appeven: land, huis en moeshof voor de helft 0-83-78
(reg. de leigraaf en t.a.z. eigen erf, hfd. op de straat)
141a Marie Simons, dan: Marie Frencken: land, huis en moeshof, de wederhelft 0-83-78
(reg. de leigraaf en t.a.z. eigen erf, hfd. op de straat)
141b Jan van Appeven: land, huis en moeshof 0-139-86
(reg. eigen erf en t.a.z. de leigraaf, hfd. op de straat)
- hieruit voor huis en hof 0-78-36
141c schepen Lambert Boss, dan: Linnardt Clout stuk land 0-117-13
(reg. Jan van Appeven en t.a.z. Peter Houben, hfd. op het voetpad en t.a.z. op Jan Houben)
141d Peter Houben: stuk land 0-118-30
(reg. schepen Lambert Boss en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op het voetpad en t.a.z. Jan Houben)
142a Catharijn Houben: stuk land 0-105-16
(reg. Peter Houben en t.a.z. Marie Houben, hfd. op het voetpad en t.a.z. op Jan Houben)
142b Marie Houben: stuk land 0-89-70
(reg. Catharijn Houben en Jan Houben, hfd. op het voetpad en t.a.z. op Jan van Appeven)
142c Jan Houben: stuk land 0-99-18
(reg. Marie Houben en t.a.z. de weg, hfd. op het voetpad en t.az. op Jan van Appeven)
142d idem: stuk land 0-116-84
(reg. eigen erf e.a. en t.a.z. Marie Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. Joannes Lowys)
142e Marie Houben: stuk land 0-98-31
(reg. Jan Houben en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Joannes Lowys)
143a Catharijn Houben: stuk land 0-95-96
(reg. Marie Houben en t.a.z. Albert Cuijpers, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Joannes Lowys)
143b Albert Cuijpers: stuk land 0-97-40
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. Joannes Lowys)
143c Linnardt Clout: stuk land 0-104-57
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. Joannes Lowys)
143d Lambert van Appeven: stuk land 0-94-58
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. de Winckelsweg, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. Linnardt Clout)
144a Joannes Lowys: stuk land voor de helft 0-146-66
(reg. Linnardt Clout e.a. en t.a.z. Jan van Appeven, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Catharijn Houben)
144b Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 1-6-97
(reg. Joannes Lowys en t.a.z. de weg, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Marie Houben en Jan Houben)
144c Marie Simons, dan: Marie Frencken: stuk land, de wederhelft 1-6-97
(reg. Joannes Lowys en t.a.z. de weg, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Marie Houben en Jan Houben)
144d Marie Houben: stuk land 0-52-31
(reg. de straat en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de weg en t.a.z. op Geret Rochus)
145a wed. Steven Lenaerts: stuk land 0-30-67
(reg. Marie Houben en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op de weg en t.a.z. op Geret Rochus)
145b Catharijn Houben: stuk land 0-29-7
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. Lennardt Clout, hfd. op de weg en t.a.z. op Geret Rochus)
145c Linnardt Clout, dan: Lambert Boss, wed. en erfg.: stuk land 0-28-95
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de weg en t.a.z. op Geret Rochus)
145d Jan Houben: stuk land 0-26-63
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Jan van Appeven, hfd. op de weg en t.a.z. op Geret Rochus)
145e Geret Rochus: stuk land 0-55-92
(reg. Jan Houben e.a. en t.a.z. het weegske, hfd. op de straat en t.a.z. op Jan van Appeven)
  146a Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 1-88-38
(reg. de weg en t.a.z. het weegske, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Jan Houben)
146b Marie Simons, dan: Marie Frencken: stuk land, wederhelft 1-88-38
(reg. de weg en t.a.z. het weegske, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Jan Houben)
146c Marie Houben: stuk land 0-59-42
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. Jan van Appeven, hfd. op de Winckelsweg ent.a.z. op Jan Houben)
146d Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 1-96-40
(reg. Jan Houben en t.a.a. de Winckelsweg, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Marie Houben)
147a Marie Simons, dan: Marie Frencken: stuk land, de wederhelft 1-96-40
(reg. Jan Houben en t.a.a. de Winckelsweg, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Marie Houben)
147b Jan Houben: stuk land 0-109-96
(reg. Marie Simons en t.a.z. Marie Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
147c Marie Houben: stuk land 0-100-15
(reg. Jan Houben en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
147d Catharijn Houben: stuk land 0-98-73
(reg. Marie Houben en t.a.z. Steven Lenaerts, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
148a wed. Steven Lenaerts: stuk land 0-111-80
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op eigen erf)
148b Linnardt Clout: stuk land 0-105-25
(reg. Steven Lenaerts en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op Steven Lenaerts)
148c Jan Houben: stuk land 0-118-36
(reg. Linnaerdt Clout en t.a.z. Marie Houben, hfd. op Steven Lenaerts en t.a.z. op Lambert van Appeven)
148d Lambert van Appeven: stuk land 1-80-86
(reg. Marie Houben en t.a.z. de Winckelsweg, hfd. op de weg en t.a.z. op Linnardt Clout)
149a Marie Houben: stuk land 1-67-34
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. de weg, hfd. op de karbaan en t.a.z. de weg)
149b Jan Severijns: stuk land, den Tooren 0-137-34
(reg. de wed. Ramaeckers en t.a.z. de Vlodropper kerkweg, hfd. op de karbaan)
hier begint de hoeve van Jan de Wael
149c Jan de Wael: huis, moeshof en land 0-85-0
(reg. het voetpad en t.a.z. Geurd Wandelen, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
- hieruit voor huis en hof 0-45-0
149d Geurd Wandelen: stuk land 1-51-82
(reg. Jan de Wael en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd op de straat en t.a.z. op het voetpad)
150a Geurd Muijsers: huis, moeshof en land 0-66-2
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. Jan Schuerkes, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
- hieruit voor huis en hof 0-40-2
150b Jan Schuerkes: stuk land 1-0-59
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. dhr. van Baerll, hfd. op de straat en t.a.z. op de weg)
150c Geurd Muijsers: stuk land 0-68-50
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. Lambert Severijns, hfd. op het voetpad en t.a.z. op de weg)
150d Lambert Severijns: stuk land 0-73-81
(reg. NN en t.a.z. juffr. Langenacker, hfd. op het voetpad en t.a.z. op de weg)
151a juffr. Langenacker, dan: kapelanie van Posterholt stuk land 0-79-5
(reg. Lambert Severijns en t.a.z. Geurd Wandelen, hfd. op het voetpad en t.a.z. op de weg)
151b Geurd Wandelen: stuk land 0-78-52
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. Jan de Wael, hfd. op het voetpad en t.a.z. op de weg)
151c Jan de Wael: stuk land 0-60-27
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. Geret Rochus, hfd. op het voetpad en t.a.z. op de weg)
151d Geret Rochus: stuk land 0-60-27
(reg. Jan de Wael en t.a.z. het voetpad, hfd. op het voetpad en t.a.z. op de weg)
 
  151e Steven van Helden: stuk land 0-89-52
(reg. Jan van Appeven en t.a.z. de weg, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. Leo van Pallant)
152a dhr. Leo van Pallant, dan: dhr. van Baerll: stuk land 0-47-83
(reg. Steven van Helden en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd. op de weg en t.a.z. op Jan van Appeven)
152b Geurd Muijsers: stuk land 0-46-40
(reg. wederzijds dhr. Leo van Pallant, hfd. op de weg en t.a.z. op Jan van Appeven)
152c Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 0-53-79
(reg. Steven van Helden e.a. en t.a.z. juffr. Langenacker, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr van Baerll)
153a Marie Simons, dan: Marie Frencken: stuk land, de wederhelft 0-53-79
(reg. Steven van Helden e.a. en t.a.z. juffr. Langenacker, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr van Baerll)
153b juffr. Langenacker, dan: de kapelanie van Posterholt: stuk land 1-17-45
(reg. Marie Simons en t.a.z. de erfg. van Hingen, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
153c de erfg. van Hingen: stuk land 1-33-65
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. Jan de Wael, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
153d Jan de Wael: stuk land 0-70-31
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. Steven van Helden, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
153e Steven van Helden: stuk land 0-129-50
(reg. Jan de Wael en t.a.z. dhr. van Baerll, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. dhr. van Baerll)
154a dhr. H.N. van Baerll: stuk land 0-60-53
(reg. Steven van Baerll en t.a.z. Jan Schuerkes, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op eigen erf)
154b Jan Schuerkes: stuk land 0-70-17
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
154c Geurd Muijsers: stuk land 0-66-46
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. Linnardt Clout, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
154d Linnardt Clout: stuk land 0-65-50
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. Albert Cuijpers, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
155a Albert Cuijpers: stuk land 0-73-60
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. Catharijn Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
155b Catharijn Houben: stuk land 0-63-48
(reg. Albert Cuijpers en t.a.z. Marie Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
155c Marie Houben: stuk land 0-66-5
(reg. Catharijn Houben en t.a.z. Jan Houben, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
155d Jan Houben: stuk land 0-68-57
(reg. Marie Houben en t.a.z. de werg, hfd op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
155e dhr. H.N. van Baerll, dan: de gemeente: stuk land 0-82-67
(reg. de weg en t.a.z. eigen erf, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op eigen erf)
156a idem: een stuk land 0-38-86
(reg. eigen erf en t.a.z. Jan de Wael, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op eigen erf)
156b Jan de Wael, dan: Willem Ramaeckers: 0-39-43
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. Jan Schuerkes, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
156c Jan Schuerkes: stuk land 0-42-0
(reg. Jan de Wael en t.a.z. Geurd Wandelen, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
156d Geurd Wandelen: stuk land 0-115-30
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. erfg. Willem van Pallant, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
157a erfg. Willem van Pallant, dan: de gemeente: stuk land (dan Houtgewas) 1-37-10
(reg. Geurd Wandelen en t.a.z. de karbaan, hfd. op de Winckelsweg en t.a.z. op dhr. van Baerll)
157b Jan Schuerkes: stuk land 0-67-32
(reg. de Vlodropper Kerkweg en t.a.z. Jan de Wael, hfd. op de karbaan en t.a.z. op erfg. Willem van Pallant)
157c Jan de Wael, dan: Willem Ramaeckers: stuk land 0-54-82
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. erfg. Willem van Pallant, hfd. op de karbaan en t.a.z. op erfg. Willem van Pallant)
157d erfg. Willem van Pallant, dan: Leo van Pallant: stuk land 0-61-92
(reg. Jan de Wael en t.a.z. eigen erf, hfd. op de karbaan en t.a.z. op eigen erf)
158a idem, dan: de gemeente: stuk land 1-139-14
(reg. eigen erf en t.a.z. dhr. van Baerll, hfd. op de karbaan en t.a.x. op Jan de Wael)
  158b Jan de Wael: stuk land 0-101-50
(reg. erfg. Willem van Pallant en t.a.z. Geret Rochus, hfd. op dhr. van Baerll en t.a.z. op Peter Houben)
158c Geret Rochus: stuk land 0-114-50
(reg. Jan de Wael en t.a.z. de armen van Posterholt, hfd. op dhr. van Baerll en t.a.z. op Peter Houben)
158d de armen van Posterholt: stuk land 1-106-60
(reg. Peter Houben en t.a.z. Jan van Appeven, hfd. beiderzijds op Geret Rochus)
158e Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 0-112-52
(reg. de armen van Posterholt en t.a.z. Geret Rochus, hfd. op de erfg. Heijn Wandelen en t.a.z. op Geret Rochus)
159a Marie Simons, dan Marie Frencken: stuk land, de wederhelft 0-112-52
(reg. de armen van Posterholt en t.a.z. Geret Rochus, hfd. op de erfg. Heijn Wandelen en t.a.z. op Geret Rochus)
159b Geret Rochus: stuk land 0-75-4
(reg. Marie Simons en t.a.z. Jan de Wael, hfd. op eigen erf en t.a.z. op de wed. Paull)
159c Jan de Wael: stuk land 0-74-21
(reg. Geret Rochus en t.a.z. dhr. van Baerll, hfd. op Geret Rochus en t.a.z. op de wed. Paull)
159d de wed. Paull: stuk land 0-108-78
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. de erfg. Heijn van Wandelen, hfd. op Jan de Wael en t.a.z. op Geurt Geurtiens)
160a erfg. Heijn Wandelen: stuk land 0-108-78
(reg. de wed. Paull en t.a.z. Geret Rochus, hfd. op Jan van Appeven en t.a.z. op Jan Severijns)
160b Geret Rochus: stuk land 0-53-13
(reg. de erfg. Heijn Wandelen en t.a.z. Theunis van den Borg e.a., hfd. op de armen van Posterholt en t.a.z. op Jan Severijns)
160c Jan Severijns: stuk land 0-131-0
(reg. Joannes Lowys e.a. en t.a.z. Geurt Geurtiens, hf. op Geret Rochus en t.a.z. op de wed. Muijsers)
160d Geurt Geurtiens, dan: Hendrick Stevens: stuk land 0-141-16
(reg. Jan Severijns en t.a.z. dhr. van Baerll, hfd. op de wed. Paull en t.a.z. op Geurd Muijsers)
161a Geurd Muijsers: stuk land 0-84-34
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. de wed. Muijsers, hfd. op Geurt Geurtiens en t.a.z. op Jan van Appeven)
161b de wed. Muijsers, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-84-98
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. Jan Schuerkes, hfd. op Geurt Geurtiens en t.a.z. op Jan van Appeven)
161c Jan Schuerkes: stuk land 0-38-30
(reg. de wed. Muijsers en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd. op Jan Severijns en t.a.z. op Jan van Appeven)
161d Geurd Muijsers: stuk land 0-43-32
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. de wed. Muijsers, hfd. op Jan Severijns en t.a.z. op Jan van Appeven)
162a de wed. Muijsers, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 0-49-18
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. Theunis van den Borg e.a., hfd. op Jan Severijns en t.a.z. op Jan van Appeven)
162b Jan van Appeven: stuk land, voor de helft 0-119-4
(reg. de wed. Muijsers e.a. en t.a.z. Joannes Lowys, hfd. op dhr. van Baerll en t.a.z. op Theunis van den Borg)
162c Marie Simons, dan Marie Frencken: stuk land, de wederhelft 0-119-4
(reg. de wed. Muijsers e.a. en t.a.z. Joannes Lowys, hfd. op dhr. van Baerll en t.a.z. op Theunis van den Borg)
162d Joannes Lowys: stuk land 0-96-21
(reg. Marie Simons en t.a.z. Jacob Timmermans, hfd. op dhr. van Baerll en t.a.z. op Linnardt Clout)
162e Jacob Timmermans, dan: Peter Ramaeckers: stuk land 1-56-70
(reg. Joannes Lowys en t.a.z. juffr. Langenacker, hfd. op dhr. van Baerll en t.a.z. op Linnardt Clout)
163a juffr. Langenacker, dan: de kapelanie van Posterholt: stuk land 0-122-32
(reg. Linnardt Clout en t.a.z. erfg. Willem van Pallant, hfd. op Jacob Timmermans en t.a.z. op Theunis van den Borg)
163b erfg. Willem van Pallant, dan: de gemeente: stuk land 0-115-12
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. dhr. van Baerll, hfd. op Jacob Timmermans en t.a.z. op Theunis van den Borg)
163c Theunis van den Borg: stuk land 2-42-44
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. de erfg. Willem van Pallant, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op erfg. Willem van Pallant)
163d erfg. Willem van Pallant, dan: de gemeente: stuk land 0-91-60
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. Lambert van Appeven, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. op juffr. Langenacker)
 

164a Henricus Natalis van Baerll: de Schuijrkenshoff: stuk land 4-141-7
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. de behuijsing, hfd. op de straat en t.a.z. op de weg)
164b idem: huisplaats en moeshof 1-74-31
(reg. de straat en t.a.z. eigen land, hfd. op de eigen dries of heide)
164c idem: stuk heide of dries 3-53-21
(reg. de straat en t.a.z. eigen land en de weg, hfd. op de moeshof en t.a.z. op de scheidgraaf van de koning van Pruijssen)
165a idem: in het vorige stuk: stuk land 0-110-0
(rondom de dries)
165b idem: stuk land voor het huis, deels uitgezand 1-10-0
(rondom eigen erf en de weg)
165c idem: het groot perceel land 82-119-88
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. Geurd Muijsers e.a., hfd. op de Heerbaan; de wegen die er doorheen lopen zijn in mindering gebracht, de rest bij het volgende stuk heide gerekend)
165d idem: heide en schaapsdries 18-92-68
165e idem: stuk houtgewas 6-59-68
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. eigen erf, hfd. op de weg)
165f idem: stuk houtgewas 1-146-82
(reg. Theunis van den Borg en t.a.z. eigen erf, hfd. op de Heerbaan)

166a de koning van Pruijssen, de Borgshof: stuk dries 0-143-10
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. de moeshof en de weg tot aan het huis)
166b idem: moeshof en huisplaats 1-120-11
(hfd. op de straat)
166c idem: stuk dries 1-48-16
(reg. Hendrick Pachtlandt en hfd. op de straat)
166d idem: uitgezand land voor het huis 2-133-94
166e idem: stuk land 22-64-0
(reg. de weg en t.a.z. de karbaan, hfd. op dhr. van Baerll
en t.a.z. op Steven van Helden e.a.)
166f idem: stuk land 20-78-48
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. de eigen weg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de Vlodropper kerkweg en eigen heide)
167a idem: stuk heide 1-0-0
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. eigen land, hfd. op de Vlodropper kerkweg en t.a.z. op eigen land)
167b idem: stuk land 8-78-92
(reg. dhr. van Baerll en t.a.z. eigen heide, hfd. op de Vlodropper kerkweg en t.a.z. op de eigen heide)
167c idem: stuk heide 16-18-79
(reg. eigen land en t.a.z. de PP jezuïeten en het Kerckenland, hfd. op de Meulenweg en t.a.z. op eigen land)
167d idem: stuk land 23-44-18
(reg. Geurt Geurtiens e.v. en t.a.z. de weg, hfd. op de karbaan en t.a.z. gemeenteland e.a.)
167e idem: in het vorige stuk een stuk heide, wordt geteld voor broek 1-81-83
Links en rechtsboven: Borgshof e.o. ca. 1740
(RHCL archief MichielsvanKessenich inv.nr. 1649: Kaartatlas van de domeingoederen in het ambt Montfort, detail kaart Borgshof. Met dank aan Ted Jongerius, Posterholt.)
 

168a Areth Schreurs c.s.: stuk land, het Kerckenland 4-89-89
(reg. de koning van Pruijssen ent.a.z. de weg, hfd. op de PP jezuïeten en t.a.z. op de koning van Pruijssen)
168b de PP jezuïeten: stuk land 2-116-60
(reg. de heide van de koning van Pruijssen en t.a.z de Vlodropper Kerkweg en de heide, hfd. op de weg en t.a.z. op Areth Schreurs)
168d de gemeente: stuk land in pacht bij Claes van der Loe: 2-73-15
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. Peter Houben, hfd. op de weg en t.a.z. op eigen erf)
168e Jan Houben, dan: Peter Houben: stuk land 1-6-4
(reg. de Vlodropper kerkweg en de andere drie zijden de gemeente)
169a de gemeente: stuk land 1-73-75
(reg. eigen erf en t.a.z. Linnardt Muijsers, hfd. op de koning van Pruijssen en t.a.z. op Jan Severijns)

hier begint de hoeve van de kartuizers
169b Hendrick Pachtlandt van Posterholt: stuk land 0-65-74
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. Geurt Geurtiens, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
169c Geurt Geurtiens: huis, moeshof en land 0-70-45
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. de koning van Pruijssen, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
170a de kartuizers: huis, moeshof en boomgaard 0-111-39
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de koning van Pruijssen, hfd. op de straat en t.a.z. op het voetpad)
170b de koning van Pruijssen: stuk land 2-137-67
(reg. de kartuizers en t.a.z. Merten van Helden e.a. hfd. op de straat en t.a.z. op de weg)
170c de kartuizers: stuk land 1-104-57
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. Thijs Willems, hfd. op de weg en t.a.z. op het voetpad)
170d Thijs Willems, dan: Peter Puts: 0-84-0
(reg. de kartuizers en t.a.z. de weg, hfd. op de weg en t.a.z. op het voetpad )
171a Geurt Geurtiens, dan 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: stuk land 0-88-65
(reg. de weg en t.a.z. de koning van Pruijssen, hfd. op de weg en t.a.z. op het voetpad)
171b Steven van Helden: stuk land 0-79-70
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. schepen Merten Houben, hfd. op de weg en t.a.z. op Christiaen Thijssen)
171c Christiaen Thijssen, dan: Marie Thijssen: stuk land 0-93-25
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. schepen Merten Houben, beide hoofden op Steven van Helden)
171d schepen Merten Houben c.s., dan: Evert Houben: stuk land 0-105-45
(reg. Christiaen Thijssen en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de weg en t.a.z. op Thijs Willems)
172a de kartuizers: stuk land 0-30-89
(reg. schepen Merten Houben en t.a.z. de armen van Posterholt, hfd. op de weg en t.a.z. op schepen Merten Houben)
172b Steven van Helden: stuk land 0-92-0
(reg. de koning van Pruissen en t.a.z. Thijs Willems, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Christiaen Thijssen)
172c Thijs Willems, dan: Peter Puts: stuk land 0-65-4
(reg. Steven van Helden en t.a.z. de armen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op schepen Merten Houben)
172d de armen van Posterholt: stuk land 1-128-73
(reg. Thijs Willems e.a. en t.a.z. het weegske, hfd. op de karbaan en t.a.z. op het weegske)
172e de kartuizers: stuk land 2-22-31
(reg. de weg en t.a.z. de koning van Pruijssen en Merten van Helden, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de weg)
173a Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk land 0-52-36
(reg. de kartuizers en t.a.z. de koning van Pruijssen, hfd. op het weegske en t.a.z. op de kartuisers)
173b de koning van Pruijssen: stuk land 1-148-22
(reg. Merten van Helden en t.a.z. de weg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de weg)
173c erfg. van Hingen: stuk land 2-1-10
(reg. de weg en t.a.z. Merten van Helden, hfd. op de karbaan en t.a.z. op het voetpad)
173d Derick Wolffs, dan: de gemeente: stuk land 0-44-9
(reg. de weg en t.a.z. Nelis Jeurissen, hfd. op het voetpad en t.a.z. op Hendrick Pachtlandt)
174a Nelis Jeurissen: stuk land 0-45-25
(reg. Derick Wolffs en t.a.z. Peter Haessen, hfd. op het voetpad en t.a.z. op Geurt Geurtiens)
174b Peter Haessen van Karken: stuk land 0-133-36
(reg. Nelis Jeurissen en t.a.z. Jan Trines e.a., hfd. op het voetpad en t.a.z. op Geurt Geurtiens)
174c Geurt Geurtiens, dan: 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: stuk land 0-81-80
(reg. eigen erf en t.a.z. Hendrick Pachtlandt, hfd. op Peter Haessen en t.a.z. Steven van Helden)
174d Hendrick Pachtlandt van Posterholt: stuk land 0-36-80
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de weg, hfd. op Derick Wolffs en t.a.z. op Steven van Helden)
174e Steven van Helden: stuk land 0-36-51
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de straat en t.a.z. op het weegske)
175a de kartuizers: stuk land 0-34-41
(reg. Steven van Helden en t.a.z. Geurt Geurtiens, hfd. op de straat en t.a.z. op het weegske)
175b Geurt Geurtiens, dan 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: 0-37-90
(reg. de kartuizers en t.a.z. Merten van helden, hfd. op de straat en t.a.z. op het weegske)
175c Merten van Helden, dan: Steven van Helden: huis, moeshof en land 0-114-9
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de straat, hfd. op de straat en t.a.z. op de koning van Pruijssen)
- hieruit voor huis en hof 0-57-0
175d Geurt Geurtiens, dan: 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: 1-122-13
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Schuerkes)
176a de kartuizers, stuk land 1-46-37
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de weg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Schuerkes)
176b Jan Schuerkes: stuk land 1-11-90
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. de eigen heide, beide hoofden op Geurt Geurtiens)
176c idem: stuk heide 0-142-32
(reg. eigen erf en t.a.z. de koning van Pruijssen, beide hoofden op de kartuizers)
176d Geurt Geurtiens: dan 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: stuk land 0-61-19
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. de kartuizers, hofd. op Jan Schuerkes en t.a.z. op de koning van Pruijssen)
177a de kartuizers: stuk land 0-112-69
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de koning van Pruijssen, hfd. op Jan Schuerkes en t.a.z. op de koning van Pruijssen)
177b de koning van Pruijssen: stuk heide, aen de Clavereberg 11-29-63
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de kartuijzers en t.a.z. op eigen erf)
177c idem: stuk land 2-121-98
(reg. wederzijds de kartuizers, hfd. op eigen heide en t.a.z. op de karbaan)
177d de kartuizers: stuk land 6-96-20
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. Merten van Helden e.v.a., hfd. op de karbaan en t.a.z. op de eigen heide)
177e idem: in het vorige stuk een water-slinck met enig bewassen, geteld bij de heide 1-50
178a idem: stuk heide, de Clevereberg 3-57-2
(reg. eigen land en t.a.z. Hendrick Pachtlandt en eigen land, hfd. op de koning van Pruijssen en t.a.z. op Thijs Willems)
178b idem: stuk land 2-49-65
(reg. Jacob Severijns en t.a.z. Hendrick Pachtlandt, hfd. op eigen heide en t.a.z. op de gemeente)
178c Hendrick Pachtlandt van Posterholt: stuk land 0-52-10
(reg. de kartuizers en t.a.z. Jan van Cruchten, hfd. op Jan NN en t.a.z. op eigen heide)
178d idem: stuk heide 0-37-48
(reg. de kartuizers en t.a.z. Jan van Cruchten, hfd. op eigen land en t.a.z. de kartuizers)
179a Jan van Cruchten: stuk land 0-87-36
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. de kartuizers, hfd. op Jan NN en t.a.z. op zijn eigen heide)
179b idem: stuk heide 0-13-54
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de kartuizers)
179c Jan Smeets, dan: 1/2 Thijs Houben en 1/2 de gemeente: 0-133-89
(reg. wederzijds de kartuizers, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Jan van Cruchten)
179d de kartuizers: stuk land 4-10-36
(reg. Jan Smeets en Jan van Cruchten en t.a.z. de weg, hfd. op de gemeente ent.a.z. eigen heide)
179e idem: stuk heide 0-57-37
(reg. eigen erf en t.a.z. de weg)
180a idem: stuk land 1-112-47
(reg. de weg en t.a.z. Jan Tegels, hfd. op Jan Schuerkes en t.a.z. op Merten van Helden)
180b Jan Tegels: stuk land 0-87-2
(reg. de kartuizers en t.a.z. Herman van Cruchten, hfd. op Jan Schuerkes en t.a.z. op Geurt Geurtiens)
180c Herman van Cruchten: stuk land 0-83-0
(reg. Jan Tegels en t.a.z. de koning van Pruijssen, hfd. op Geurd Muijsers en t.a.z. op Jan Printhagen)
180d Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk land 1-43-32
(reg. de weg en t.a.z. Geurt Geurtiens, beide hoofden op de kartuizers)
180e Linnardt Muijsers: dan Steven Coenen: stuk land 1-86-90
(reg. Herman van Cruchten ent.a.z. de gemeente, hfd. op de koning van Pruijssen en t.a.z. op Jan Severijns)
181a Jan Printhagen, dan: de gemeente: stuk land 0-112-8
(reg. de koning van Pruissen en t.a.z. Hendrick Pachtlandt, hfd. op Herman van Cruchten en t.a.z. op de kartuizers)
181b Hendrick Pachtlandt van Posterholt: stuk land 0-128-5
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. Geurt Geurtiens, hfd. op Jan Tegels en t.a.z. de koning van Pruijssen)
181c Geurt Geurtiens, dan: 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: stuk land 0-128-5
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. de kartuizers, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op de koning van Pruijssen)
181d de kartuizers: stuk land 1-13-43
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de weg, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op de koning van Pruijssen)

hier begint de hoeve van Geurt Geurtiens
182a Geurt Geurtiens, dan: 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: stuk land 0-70-47
(reg. de straat en t.a.z. eigen land, hfd. op Steven van Helden en t.a.z. op Jan Trinen)
182b Jan Trinen: stuk land 0-66-27
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. erfg. van Hingen, hfd. op de straat en t.a.z. op Peter Haessen)
182c de erfg. van Hingen: stuk land 0-111-20
(reg. Jan Trinen en t.a.z. het voetpad, hfd. op de straat en t.a.z. op Peter Haessen)
182d idem: stuk land, de Kamp 1-41-31
(reg. de straat en t.a.z. Thijs Cuijpers, hfd. op de leigraaf)
183a Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk land 0-93-52
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op het voetpad)
183b Jan Trinen: stuk land 0-96-60
(reg. Merten van helden en t.a.z. de gemeente, hfd op de karbaan en t.a.z. op het voetpad)
183c de gemeente: stuk land 0-100-16
(reg. Jan Trinen en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op het voetpad)
183d de kartuizers: stuk land 0-95-2
(reg. de gemeente en t.a.z. Jan van Appeven, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de straat)
184a Jan van Appeven: stuk land 0-47-93
(reg. de kartuizers en t.a.z. Marie Simons, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de straat)
184b Marie Simons, dan: Marie Frencken: stuk land 0-47-93
(reg. Jan van Appeven en t.a.z. de Boekesweg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de straat)
184c Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk land 0-117-76
(reg. de kartuizers en t.a.z. Jan van Suijren, hfd. op de karbaan en t.a.z. op eigen erf)
184d idem: een watersomp (wordt geteld als heide) 0-36-87
(reg. de kartuizers en t.a.z. Jan van Suijren, hfd. op eigen erf en t.a.z. op Derick Wolfhagen)
185a Jan van Suijren erfg.: stuk land 0-93-61
(reg. Merten van Helden en t.a.z. Gerard van der Sijpen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de eigen heide)
185b idem: een watersomp (wordt gerekend als heide) 0-34-29
(reg. Merten van Helden en t.a.z. Gerard van der Sijpen, hfd. op eigen land en t.a.z. op Derick Wolfhagen)
185c Gerard van der Sijpen: stuk land 0-107-5
(reg. Jan van Suijren en t.a.z. Jan Printhagen, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick Wolfhagen)
185d Jan Printhagen, dan: de gemeente: stuk land 0-95-47
(reg. Gerard van der Sijpen en t.a.z. Jan van Suijren en Linnardt Clout, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Derick Wolfhagen)
186a Linnardt Clout: stuk land 0-74-2
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. de Backusweg, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan van Suijren)
186b. Jan van Suijren erfg.: stuk land 0-110-44
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. de Backusweg, hfd. op Linnardt Clout en t.a.z. op Derick Wolfhagen)
186c Derick Wolfhagen: stuk land 0-48-40
(reg. Jan van Suijren en t.a.z. Heyliger Scheren, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
186d Heyliger Scheren, dan: de gemeente: stuk land 0-59-65
(reg. Derick Wolfhagen en t.a.z. Joannes Helgers, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
186e Joannes Heijligers, dan: de gemeente: stuk land 0-33-93
(reg. Heyliger Scheren en t.a.z. Peter Cremers, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
187a Peter Cremers, dan: de gemeente: stuk land 0-35-41
(reg. Joannes Heijligers en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
187b Geurd Muijsers, dan: Peter Peters: stuk land 0-66-21
(reg. Peter Cremers en t.a.z. de gemeente, hfd. op de Backusweg en t.a.z. de kartuizers)
187c de gemeente: stuk land 0-35-23
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. Derick Wolfhagen, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
187d Derick Wolfhagen van Karken: stuk land 0-34-60
(reg. de gemeente en t.a.z. Herman van Cruchten, hfd. op de Backusweg en t.a.z. de kartuizers)
188a Herman van Cruchten: stuk land 0-63-4
(reg. Derick Wolfhagen en t.a.z. de gemeente, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
188b de gemeente: stuk land 0-99-42
(reg. Herman van Cruchten en t.a.z. Jacob Schreurs, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
188c Jacob Schreurs: stuk land 1-56-87
(reg. de gemeente en t.a.z. Heyliger Scheren, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
188d Heyliger Scheren, dan de gemeente: stuk land 0-43-91
(reg. Jacob Schreurs en t.a.z. Wolter Vissers, hfd. op de Backusweg en t.a.z. de kartuizers)
189a Wolter Vissers: stuk land 0-43-91
(reg. Heyliger Scheren en t.a.z. Merten van Helden, hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
189b Merten van Helden, dan Steven van Helden: stuk akkerland 0-96-12
(reg. Wolter Vissers en t.a.z. Steven van Helden e.a., hfd. op de Backusweg en t.a.z. op de kartuizers)
189c Steven van Helden: stuk land 0-67-45
(reg. de Backusweg en t.a.z. Merten van Helden, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op de eigen heide)
189d idem: stuk heide 0-40-67
(hfd. op eigen land en t.a.z. op Heylger Scheren)
189e Merten van Helden, dan Steven van Helden: stuk land 0-68-34
(reg. Steven van Helden en t.a.z. Willem Wolfhagen, hfd. op eigen land en t.a.z. op eigen heide)
190a idem: stuk heide 0-29-5 (hfd. op Heyliger Scheren)
190b Willem Wolfhagen: stuk land 0-118-84
(reg. Merten van Helden en t.a.z. Thijs Willems, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op de eigen heide)
190c idem: stuk heide 0-49-11 (hfd. op de kartuizers)
190d Thijs Willems, dan: Peter Puts: stuk land 0-58-78
(Willem Wolfhagen en t.a.z. de kartuizers, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op de eigen heide)
190e idem: stuk heide 0-43-29 (hfd. op de kartuizers)
190f Jacob Schreurs: stuk heide 0-14-46
(reg. de kartuizers en t.a.z. de gemeente, hfd. op de kartuizers en t.a.z. op eigen land)
191a idem: stuk land 0-56-61
(reg. de kartuizers en t.a.z. de gemeente, hfd. op de eigen heide)
191b de gemeente: stuk land 0-97-23
(reg. Jacob Schreurs en t.a.z. de kartuizers, hfd. op Geurd Muijsers en t.a.z. op de eigen heide)
191c idem: stuk heide 0-18-15
(reg. Jacob Schreurs, hfd. op de kartuizers)
191d de kartuizers: stuk heide 0-108-39
(reg. de gemeente en t.a.z. Heyliger Scheren, hfd. op Thijs Willems en t.a.z. op eigen land)
191e idem: stuk land 1-20-72
(reg. de gemeente en t.a.z. Heyliger Scheren, hfd. op eigen heide en t.a.z. op Geurd Muijsers)
192a Heyliger Scheren, dan: de gemeente: stuk land 0-113-3
(reg. de kartuizers en t.a.z. Oovers heide, hfd. op Geurt Geurtiens en t.a.z. op de eigen heide)
192b idem: stuk heide 0-69-70
(reg. de kartuizers en t.a.z. Oovers heide, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op Geurt Geurtiens)
192c Geurt Geurtiens, dan: 1/2 Peter Puts en t.a.z. 1/2 Peter Peters: stuk land 0-73-18
(reg. de Oovers heide en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd. op de weg en t.a.z. op Heyliger Scheren)
192d Geurd Muijsers: stuk land 0-73-62
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de gemeente, hfd. op de weg en t.a.z. op de kartuizers)
193a de gemeente: stuk land 2-4-60
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. de kartuizers, hfd. op de weg en t.a.z. op de kartuizers)
193b de kartuizers: stuk land 0-73-69
(reg. de gemeente en t.a.z. de weg, hfd. op de weg en t.a.z. op eigen erf)
193c Jan Schuerkes: stuk heide 0-18-0
(reg. de weg en t.a.z. eigen land, hfd. op de weg)
193d idem: stuk land 0-91-11
(reg. de eigen heide en t.a.z. Geurd Muijsers, hfd. op de weg en t.a.z. op Jan Tegels)
193e Geurd Muijsers: stuk land 0-57-77
(reg. Jan Schuerkes en t.a.z. Jan Severijns, hfd. op de weg en t.a.z. op Herman van Cruchten)
193f Jan Severijns: stuk land 1-10-43
(reg. Geurd Muijsers en t.a.z. de gemeente, hfd. op de weg en t.a.z. op Linnardt Muijsers)
194a de gemeente: stuk land 1-43-42
(reg. Jan Severijns en t.a.z. de Vlodropper kerkweg, hfd. op de weg en t.a.z. op Peter Houben)
194b juffr. Langenacker, dan: de kapelanie van Posterholt: stuk land 0-63-29
(reg. de Oovers heide en t.a.z. Nollis Vaessen, hfd. op de weg en t.a.z. op de Heerbaan)
194c Nollis Vaessen: stuk land 0-72-83
(reg. juffr. Langenacker en t.a.z. Claes Slijpen, hfd. op de weg en t.a.z. op de Heerbaan)
194d Claes Slijpen: stuk land 0-70-20
(reg. Nollis Vaessen en t.a.z. de Oovers heide, hfd. op de weg en t.a.z. op de Heerbaan)
  hier begint de hoeve van de erfg. van Hingen
195a Thijs Cuijpers, dan: de erfg. van Hingen: stuk land in de Kamp 0-59-18
(reg. wederzijds de erfg. van Hingen, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
- hiervan de helft aan Peter Puts
195b erfg. van Hingen: stuk land 1-99-96
(reg. Thijs Cuijpers en t.a.z. de Steeg, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
195c idem: stuk land 1-60-37
(reg. de Backusweg en t.a.z. Derick Wolfs, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
195d Derick Wolfs, dan: de gemeente: stuk land 0-30-60
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. Heyliger Scheren, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
195e Heyliger Scheren, dan: de gemeente: stuk land 0-31-18
(reg. Derick Wolfs en t.a.z. Wolter Vissers, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
196a Wolter Vissers: stuk land 0-31-99
(reg. Heyliger Scheren en t.a.z. Nelis Jeurissen, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
196b Nelis Jeurissen: stuk land 0-33-13
(reg. Wolter Vissers en t.a.z. Hendrick Bolten, hfd. op de straat en t.a.z. op de karbaan)
196c Merten van Helden, dan: Steven van Helden: 0-127-44
(reg. de Backusweg en t.a.z. Hendrick Pachtland, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Hendrick Zoutzen)
196d Hendrick Zoutzen: stuk land 0-67-85
(reg. de Backusweg en t.a.z. Derick Wolfhagen, hfd. op Merten van Helden en t.a.z. op de gemeente)
196e Derick Wolfhagen van Karken: stuk land 0-69-63
(reg. Hendrick Zoutzen en t.a.z. Merten van Helden, hfd. op eigen land en t.a.z. op Merten van Helden)
197a Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk land 0-125-23
(reg. wederzijds Derick Wolfhagen, hfd. op Hendrick Zoutzen en t.a.z. op Hendrick Pachtlandt)
197b Hendrick Pachtland van Posterholt: stuk land 0-46-80
(reg. Merten van Helden en t.a.z. Derick Wolfs, hfd. op de karbaan en t.a.z. op Merten van Helden)
197c Derick Wolfs, dan: de gemeente: stuk land 0-56-90
(reg. Hendrick Pachtlandt en t.a.z. Heyliger Scheren, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de erfg. van Hingen)
197d Heyliger Scheren c.s., dan: 1/2 de gemeente en 1/2 Derick Wolfhagen: stuk land 0-62-89
(reg. Derick Wolfs en t.a.z. Wolter Vissers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de erfg. van Hingen)
198a Wolter Vissers: stuk land 0-61-15
(reg. Heyliger Scheren en t.a.z. Theunis van der Loe, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de erfg. van Hingen)
198b Theunis van der Loe van Karken: stuk land 0-58-68
(reg. Wolter Vissers en t.a.z. Michiel Schoenmakers, hfd. op de karbaan en t.a.z. op de erfg. van Hingen)
198c Michiel Schoenmakers: stuk land 2-97-94
(reg. Theunis van der Loe en t.a.z. Hendrick Zoutzen e.v.a., hfd. op de karbaan en t.a.z. op Jan Printhagen)
198d Jan Printhagen, dan: de gemeente: stuk land 0-82-95
(reg. Hendrick Lenaerts e.a. en t.a.z. de erfg. van Hingen, hfd. op Michiel Schoenmakers en t.a.z. op de gemeente)
199a erfg. van Hingen: stuk land 1-5-12
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. Hendrick Zoutzen, hfd. op Jan Printhagen en t.a.z. op Derick Wolfs)
199b Hendrick Zoutzen: stuk land 0-59-49
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. Derick Wolfhagen, beide hoofden op Merten van Helden)
199c Derick Wolfhagen van Karken: stuk land 0-66-83
(reg. Hendrick Zoutzen en t.a.z. de gemeente, beide hoofden op Merten van Helden)
200a de gemeente: stuk land 0-113-6
(reg. Derick Wolfhagen en t.a.z. de Backusweg, hfd. op Hendrick Zoutzen en t.a.z. de koning van Pruijssen)
200b de koning van Pruijssen: stuk land 1-106-19
(reg. de Backusweg en t.a.z. Merten van Helden, hfd. op de gemeente en t.a.z. op Jan Printhagen)
200c Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk land 0-121-75
(reg. de koning van Pruijssen en t.a.z. de erfg. van Hingen, hfd. op Hendrick Zoutzen en t.a.z. op Jan Printhagen)
200d Jan Printhagen, dan: de gemeente: stuk land 3-56-13
(reg. de Backusweg en t.a.z. de gemeente en Heyliger Scheren, hfd. op Merten van Helden ent.a.z. op Geurt Geurtiens)
201a Geurt Geurtiens, dan 1/2 Peter Puts en 1/2 Peter Peters: stuk land 0-42-55
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. de gemeente, hfd. op Jan Printhagen)
201b de gemeente: stuk land 0-57-73
(reg. Geurt Geurtiens en t.a.z. de gemene heide, hfd. op Jan Printhagen)
201c Heyliger Scheren c.s., dan: de gemeente: stuk heide 0-59-46
(reg. de Oovers heide en t.a.z. Geret van der Sijpen, hfd. op de Oovers heide en t.a.z. op eigen land)
201d idem: stuk land 0-100-0
(reg. beiderzijds Jan Printhagen, hfd. op eigen erf en t.a.z. op de gemeente)
201e de gemeente: stuk land 0-109-28
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. Geret van der Sijpen, hfd. op Heyliger Scheren)
  hier begint de hoeve van Jan Printhagen
202a erfg. van Hingen: stuk land in de Kamp 2-2-80
(reg. de Steeg en t.a.z. Jan Suijren, hfd. op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
202b Jan Suijren erfg.: stuk land 1-6-35
(reg. de erfg. van Hingen en t.a.z. de landweer, hfd op de straat en t.a.z. op de leigraaf)
202c Hendrick Bolten: stuk land 1-52-79
(reg. de straat en t.a.z. de karbaan, hfd. op Cornelis Vaessen en t.a.z. op de landweer)
202d Hendrick Zoutzen: stuk land 0-83-16
(reg. de karbaan en t.a.z. Derick Wolfhagen, hfd. op Michiel Schoenmakers en t.a.z. op de landweer)
203a Derick Wolfhagen van Karken: stuk land 0-83-16
(reg. Hendrick Zoutzen en t.a.z. Hendrick Bolten, hfd. op Michiel Schoenmakers en t.a.z. op de landweer)
203b Hendrick Bolten: stuk land 2-0-50
(reg. Derick Wolfhagen en t.a.z. Peter Haessen e.a., hfd. op Michiel Schoenmakers en t.a.z. op de landweer)
203c Peter Haessen van Schaephuijsen: stuk land 0-84-0
(reg. Michiel Schoenmakers en t.a.z. Marie Thijssen, hfd. op Hendrick Bolten en t.a.z. op Gerard Nouten)
204a Marie Thijssen: stuk land 0-84-0
(reg. Peter Hasessen en t.a.z. Jan van Cruchten, hfd. op Hendrick Bolten en t.a.z. op Gerard Nouten)
204b Jan van Cruchten: stuk land 0-84-0
(reg. Marie Thijssen en t.a.z. Jan Janssen, hfd. op Hendrick Bolten en t.a.z. op Gerard Nouten)
204c Jan Janssen, dan zijn erfg. van Roermond: stuk land 1-88-3
(reg. Jan van Cruchten en t.a.z. de landweer, hfd. op Hendrick Bolten en t.a.z. op Gerard Nouten)
204d Gerard Nouten, dan: de gemeente: stuk land 0-121-46
(reg. Jan Janssen en t.a.z. Jan Printhagen, hfd. op Michiel Schoenmakers en t.a.z. op de landweer)
205a Jan Printhagen, dan: de gemeente: stuk land 0-129-61
(reg. Gerard Nouten en t.a.z. Hendrick Lenaerts, hfd. op Hendrick Schoenmakers en t.a.z. op de landweer)
205b Hendrick Lenaerts: stuk land 0-75-48
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. Andries Geelen, hfd. op Jan Printhagen en t.a.z. op de limietgraaf met Gulick)
205c Andries Geelen, stuk land 0-75-48
(reg. Hendrick Lenaerts en t.a.z. Herman Thijssen, hfd. op Jan Printhagen en t.a.z. op de limiet)
(205d Herman Thijssen: stuk land 0-75-48
(reg. Andries Geelen en t.a.z. Gerard van der Sijpen, hfd. op Jan Printhagen en t.a.z. op de limiet)
206a Gerard van der Sijpen: stuk land 2-87-3
(reg. Herman Thijssen en t.a.z. Hendrick Zoutzen, hfd. op de gemeente en t.a.z. op de limiet)
206b Hendrick Zoutzen: stuk land 0-75-4
(reg. Gerard van der Sijpen en t.a.z. Derick Wolfhagen, hfd. op de gemeente en t.a.z. op de limiet)
206c Jan Printhagen, dan: de gemeente: stuk land 2-63-60
(reg. Derick Wolfhagen en t.a.z. Gerardt Nouten, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op de gemene heide)
206d Gerard Nouten, dan: de gemeente: stuk land 0-65-45
(reg. Jan Printhagen en t.a.z. Gerard van der Sijpen, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op de gemene heide)
207a Gerard van der Sijpen: stuk land 0-77-84
(reg. Gerard Nouten en t.a.z. de gemeente, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op de gemene heide)
207b de gemeente: stuk land 0-58-69
(reg. Gerard van der Sijpen en t.a.z. Steven van Helden, hfd. op de gemene heide en t.a.z. op de eigen heide)
207c idem: stuk heide 0-46-68
(reg. Gerard van der Sijpen en t.a.z. Steven van Helden, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op eigen land)
207d Steven van Helden: stuk heide 1-33-46
(reg. de gemeente en t.a.z. Gerard van der Sijpen, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op de gemene heide)
207e Gerard van der Sijpen: stuk heide 0-90-0
(reg. Steven van helden en t.a.z. Merten van Helden, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op de gemene heide)
208a Merten van Helden, dan: Steven van Helden: stuk heide 0-107-63
(reg. wederzijds Gerard van der Sijpen, hfd. op Heyliger Scheren en t.a.z. op de gemene heide)
208b Gerard van der Sijpen: stuk heide 0-130-5
(reg. Merten van Helden en t.a.z. de gemene heide, hfd. op Heyliger Scheren)
208c pastoor van Vlodrop: stuk heide 3-60-0
(reg. de gemene heide en t.a.z. Jan Ramaeckers, hfd. op de Meulenweg. ofwel de limiet met Vlodrop, en t.a.z. op eigen land)
208d Jan Wolters: stuk land 0-58-5
(reg. Jan Ramaeckers en t.a.z. PP kruisbroeders van Brugge, hfd. op de gemene heide en t.a.z. op de Meulenweg)
209a pastoor van Vlodrop: stuk land 2-142-76
(reg. eigen heide en t.a.z. Nelis Smeets, hfd. op de gemene heide)
209b Nelis Smeets: stuk land 0-70-63
(reg. de pastoor en t.a.z. Jan Wolters, hfd. op de gemene heide en t.a.z. op Jan Ramaeckers)
209c Jan Ramaeckers van Karken: stuk land 0-58-50
(reg. de pastoor en t.a.z. Jan Wolters, hfd. op Nelis Smeets en t.a.z. op de Meulenweg)
209d de PP kruisbroeders van Brugge: stuk heide 0-84-19
(reg. Jan Wolters en t.a.z. de landweer, hfd. op de gemene heide en t.a.z. op de Meulenweg)
209e mevr. De Haen: stuk land 5-148-0
(reg. de limiet met Vlodrop en t.a.z. dhr. Simon, hfd. op de Heerbaan en t.a.z. de Vlodropper kerkweg)
210a dhr. Simon: stuk land 7-4-0
(reg. mevr. De Haen en t.a.z. de PP jezuieten, hfd. op de weg en t.a.z. de PP jezuïeten)
210b idem: stuk heide 0-116-0
(reg. de weg en t.a.z. juffr. Bordels, hfd. op eigen land)
210c juffr. Bordels: stuk land 5-82-0
(reg. de limiet met Vlodrop en t.a.z. de PP jezuïeten, hfd. op graaf de Pars en t.a.z. op dhr. Simon)
210d idem: stuk heide 0-101-0 (reg. rondom eigen land)
211a idem: stuk houtgewas, wordt geteld als broek, 0-43-40
(reg. de limiet en t.a.z. eigen land)
211b graaf de Pars: stuk land 6-78-41
(reg. de limiet met Vlodrop en t.a.z. de PP jezuïeten, hfd. op juffr. Bordels en t.a.z. op de PP jezuïeten)
  211c de PP jezuïeten: de Bergerhof, het grote perceel 89-88-69
(reg. de limiet met Vlodrop en t.a.z. de erfg. Willem Pallant, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. op dhr. Simon e.v.a.)
211d idem: stuk heide in het vorige gelegen 22-90-56
211e idem: stuk houtgewas in hetzelfde perceel 2-41-80
(reg. eigen land en t.a.z. eigen heide, wordt geteld voor broek)
212a idem: stuk heide 20-33-89
(reg. de Vlodropper karbaan en t.a.z. de limiet met Vlodrop, hfd. op de erfg. Willem Pallant en t.a.z. op de weg en de huisplaats)
212b idem: huisplaats en moeshof 2-1-77
212c idem: stuk heide 4-142-80
(reg. de limiet met Vlodrop en t.a.z. de weg, hfd. op de moeshof en t.a.z. de gemene heide aan de limiet)
212d erfg. Willem Pallant, dan: de gemeente: stuk heide de Kamp 4-105-20
(reg. wederzijds de PP jezuïeten, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. op de gemeente)
213a de gemeente: stuk land 7-68-20
(reg. de PP jezuïeten, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. op de weg)
213b idem: stuk heide 8-115-35
(reg. eigen land en t.a.z. de PP jezuïeten, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. op de weg)
213c idem: stuk land 8-29-78
(reg. de PP jezuïeten en t.a.z. eigen heide, hfd. op de erfg. Willem Coenen en t.a.z. op eigen heide)
213d idem: stuk heide 1-60-0
(reg. de PP jezuïeten en t.a.z. en hfd. op eigen land)
213e de PP jezuïeten: stuk heide de Kamp 2-98-12
(reg. wederzijds de erfg. Willem Pallant, hfd. op de gemeente en t.a.z. op de Vlodropper karbaan)
214a idem: stuk heide, voorheen land, 3-132-88
(reg. wederzijds de erfg. Willem Pallant, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. eigen heide)
214b idem: stuk heide 10-147-80
(reg. wederzijds de erfg. Willem Pallant e.a., hfd. op eigen heide en t.a.z. op de Meurtelsweg)
 

 

214c de Hof van de erfg. Willem Pallant, dan: de gemeente: het groot perceel land 38-111-50
(reg. wederzijds de PP jezuïeten, hfd. op eigen heide e.a. en t.a.z. op de Vlodropper karbaan)
214d idem: stuk heide 1-10-75
(reg. eigen erf en t.a.z. Jan Trinen, hfd. op de PP jezuïeten en t.a.z. op de pastoor)
215a idem: stuk heide 1-24-15
(reg. de PP jezuïeten ent t.a.z. Reijner Tellers e.a., hfd. op eigen land en t.a.z. de wed. Ronckers)
215b idem: stuk heide 4-113-71
(reg. de PP jezuïeten en t.a.z. de huisplaats en de moeshof, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. op de gemeente)
215c idem: huisplaats en moeshof 1-62-52 (wederzijds eigen heide)
215d idem: stuk heide 2-41-20
(reg. de huisplaats en moeshof en t.a.z. de PP jezuïeten, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. de op de gemeente)
215e de PP jezuïeten: stuk heide 2-34-68
(reg. beiderzijds de erfg. Willem Pallant, hfd. op de Vlodropper karbaan en t.a.z. de erfg. Willem Pallant)
216a de twee Holsterhoeven van de PP jezuieten: het groot perceel land 83-74-24
(reg. de erfg. Willem Pallant en t.a.z. de eigen heide, hfd. op mevr. Joris e.v.a. en t.a.z. op de eigen heide)
216b idem: de grote heide 68-75-80
(reg. eigen land en t.a.z. juffr. Bordels e.v.a., hfd. op schepen Merten Houben e.a. en t.a.z. op de gemeente en de twee huisplaatsen en moeshoven)
216c idem: huisplaats en moeshof van de eerste Holsterhof westwaarts 2-48-0
(reg. wederzijds en hfd. de eigen heide en t.a.z. op de gemeente)
216d idem: de huisplaats van de tweede Holsterhof en de moeshof 1-35-88
(reg. wederzijds en een hfd. op eigen heide en t.a.z. op de gemeente)

 
- einde deel 1 -
vervolg naar deel 2 en 3