Gebroeders Hoeufft

JOHAN EN JOSEPH HOEUFFT

Zelf hadden beide broers in deze streek geen verdere belangen meer. Wel nog hun ouders Jan Hoeufft en Isabella Deutz. De familie Hoeufft kwam na het gedwongen vertrek uit Roermond tot grote welvaart tijdens de vrijheidsstrijd van de Hollandse gewesten tegen de Spaanse koning. Zonder duidelijk partij te keizen, stonden zij in nauw contact met de Franse koning, met de Hollandse Republiek en bekleedden hoge functies in de Oost-Indische Compagnie. Exclusief op deze site de twee portretten van de broers Johan en Joseph Hoeufft, nu te bewonderen in de uitgebreide collectie van het John Selbach Museum te Maaseik.


Johan Jeronimo Hoeufft (1651-1599) en zijn broer Joseph Jeronimo Hoeufft (1657-1700),
geportretteerd door Nicolaes Maes omstreeks 1680 in de nadagen van de Gouden Eeuw.

Klik op de foto voor de afbeelding in grotere resolutie.

Johan Hieronymus Hoeufft (1651-1699) x 1692 Marie Malapert (1653-1707); thesaurier en kanunnik van de domkerk van Utrecht; geen kinderen.

Joseph Hieronymus Hoeufft (1657-1700) x 1699 Constantia van Toll (1675-1731). Hij kocht in 1693 de riddermatige hofstede van Lunenborgh in Neerlanghbroek (Wijk bij Duurstede) van de weduwe van Daniel van den Bergh. Joseph was schepen van de stad Utrecht en afgevaardigde van de admiraliteit van West-Friesland. Een dochter: Sara Hoeufft (1700-1736) tr. Hendrick Ruysch, generaal majoor der infanterie. Het geschilderderde portret door Nicolaes Maes bevond zich in 1905 in de collectie van mr. M. Crommelin te Utrecht. (Een ander portret uit 1679 van Joseph Hoeufft is van de hand van A. de Vois.)

zoons van
Jan Hoeufft (1601-1677) x 1638 Isabella Deutz (1615-1672); heer van Fontaine-le-Comte en Choisival; woonde resp. in Dordrecht, Luik, Rouen en Utrecht; hij was kanunnik te Utrecht, kapitein van de cavalerie en bewindhebber der O.I.Compagnie te Amsterdam, maar voor alles was hij koopman. Uit dit huwelijk vier zoons en zes dochters. Geschilderde portretten van Jan Hoeufft en vrouw in voornoemde collectie van mr. M. Crommelin (1905).
Jan Hoeufft was nog (mede)eigenaar van de Slouserhof te Melick nabij Schoendelen en van de Heuftshof in het dorp Maasbracht, beide afkomstig van zijn vader, en van vier pachthoeven te Kinrooi en omgeving uit erfenis van zijn moeder.

kleinzoons van
Diederick Hoeufft (1571-1634) x Maaseik, oktober 1596 Anna Luls (1578-1657); woonden in Aken en dan te Dordrecht. Dirck verdiende zijn kapitaal in de bedrijvige koperindustrie van die woelige tijd. Anna was een dochter van Matthias Luls en Johanna van Hove. Haar kinderen erfden enkele pachtboerderijen in de buurt van Maaseik, afkomstig van het burgemeesters-echtpaar Puijtelinck-van Hove.

achterkleinzoons van
Johan Hoeufft (1536-1621) x 1561 Catharina van Wessem (1542-1626), beiden uit welgestelde Roermondse burgerfamilies met meerdere pachtboerderijen buiten en grote huizen in de stad. Het echtpaar moest in 1586 om geloofsredenen de stad verlaten en woonde vervolgens in Aken, Luik en Heinsberg.
"Johan Hoeufft, de stamvader, tijdens de troebelen uit Roermond gevlucht na de indaging, ligt te Heinsberg begraven. De steen is goed bewaard, deze ligt op het Protestansche kerkhof buiten de stad op een tiental meters van de poort onder een grooten treuresch, het middenwapen voert het Sint Andries-kruis met het hoofdje erboven..."
(A.F.van Beurden Het Roermondsche Regeeringsgeslacht van Wessem, 1906, blz. 11.)

De stamlijn is gebaseerd op de stamboom Hoeufft in het archief van de familie Des Tombe (Utrechts Archief: 26-3157 Des Tombe, inv.nr. 324); met dank aan dhr. J.J.J.M. van Meerwijk, Utrecht.

Bovenstaande portretten maken deel uit van de uigebreide collectie van het John Selbach Museum in de Boomgaardstraat te Maaseik. Met dank aan dhr. B. Daems, manager van het museum.

Foto's: John Selbach Museum, Maaseik (NB. De lijsten horen niet bij de originele portretten.)